Koninklijke erepenning

Fonds steunt bouwgerelateerde projecten met maatschappelijke betekenis

Molen Hoop doet Leven in Made.jpgManus de Molenaar op schoolbezoek.jpgMolen Hoop doet Leven in Made.jpg
 
Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur zet het Lighthouse Fonds een nieuwe ronde in om meer bekendheid te geven aan bouwgerelateerde projecten met een maatschappelijk karakter. Het Fonds is gericht op zoek naar projecten waar onderzoek, kennisoverdracht en innovatie plaatsvinden. Een toonaangevend project dat het Fonds heeft ondersteund, is het werk van studenten voor het verplaatsen van de molen in Made.

Het nieuwe bestuur van het Fonds bestaat uit voorzitter Henk van de Wiel, secretaris Henk Vereijken, penningmeester Hans Senten, Saskia de Jong, André Köster en Frans van der Put.
Henk Vereijken vertelt dat het Fonds bouwgerelateerde projecten met een maatschappelijke inslag een steun in de rug wil geven. Dit kunnen bouwprojecten zijn, waarbij een school of een maatschappelijke instelling wordt betrokken. Het Fonds ondersteunt deze projecten met een financiële bijdrage zodat ze verder ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden. Het Fonds wil hiermee bereiken dat de maatschappelijke betekenis van bouwprojecten meer onder de aandacht komt. “De Lighthouse Club is een brede vereniging, waarin allerlei bouwgerelateerde partijen actief zijn. Door samen op te trekken kunnen we laten zien dat veel gemakkelijker maatschappelijk rendement gaat ontstaan”, zegt Vereijken.

Virtueel project verplaatsing van molen
De molen in Made is zo’n project dat samen met maatschappelijke instellingen is uitgestippeld en waaraan het Fonds een bijdrage heeft geleverd. “Bij dit project zijn verschillende leden van de LHC uit die regio nauw betrokken geweest”, legt Vereijken uit. Het molenproject is een project van Stichting Kees en loopt overigens nog steeds. Stichting Kees heeft als doel om jongeren hun creativiteit te laten ontwikkelen. Leerlingen van lagere en middelbare scholen uit de buurt en de studenten van de Hogeschool in Breda hebben allerlei oplossingen aangeleverd voor het verplaatsen van dit stukje cultureel erfgoed. De molen moet een icoon worden om jongeren vanaf de lagere school tot aan de universiteit te interesseren voor bouwtechniek. De verplaatsing van de molen is een glorierijke kans om hun vindingrijkheid erop los te laten. Niet alleen moeten ze een manier bedenken om de molen te verplaatsen, maar ze geven het gebouw ook een nieuwe functie. De betrokken leerlingen en studenten verzinnen briljante oplossingen en toepassingen. Variërend van flexplek voor ondernemers, of een 3D-bioscoop tot exclusieve huwelijkslocatie voor Made en omgeving.

Projecten gezocht
Het bestuur van het Fonds is op zoek naar uiteenlopende bouwgerelateerde projecten met een maatschappelijke betekenis. “We zijn gericht op zoek naar projecten waar onderzoek, kennisoverdracht en innovatie plaatsvinden”, zegt Vereijken. “Dit soort projecten zijn het absoluut waard om in de schijnwerpers te staan. Hieraan kan het Fonds een bijdrage leveren zodat er een maatschappelijke betekenis aan gegeven kan worden”, zegt Vereijken. Wie ideeën heeft voor projecten en steun kan gebruiken, kan zich melden bij de Lighthouse Club!

Meer lezen over het Lighthouse Fonds

Bij de foto's: beeld van de molen in Made en bezoek van Manus de Molenaar aan een schoolklas. Daarover is hier nog meer te lezen.

september 2015


Fonds steunt bouwgerelateerde projecten met maatschappelijke betekenis

Terug naar overzicht