Koninklijke erepenning

3 departementen op bezoek bij RDM Rotterdam

20151008_182318-kl.jpg20151008_182318-kl.jpg20151008_182324-kl.jpg20151008_183828-kl.jpg
 
De departementen Zeeland, Rotterdam Europoort en Drechtsteden organiseerden op 8 oktober een interdepartementale bijeenkomst op de campus van RDM Rotterdam. In deze oude, volledig gerenoveerde industriele omgeving ontstaan vele nieuwe en innovatieve ideeen vanuit de onderwijshoek en diverse start-ups. Ook worden er congressen en evenementen georganiseerd.

Na inloop en ontvangstborrel opende dagvoorzitter Hans Hooftman van departement Zeeland de bijeenkomst. Hij gaf daarna het woord aan Jouke Goslinga, directeur van het programmabureau van RDM Rotterdam. Goslinga vertelde wat er zoal op de RDM campus plaatsvindt.
Frans van der Put vervolgde met een presentatie over het Lighthouse Fonds en haar doelstellingen. Ook bracht hij de Lighthouse Award 2016 onder de aandacht, waarvoor de inschrijving is geopend.

Vormgeven nieuwe maakindustrie
Na deze sprekers werd de groep van ongeveer 65 personen in tweeën gesplitst voor een rondleiding door de voormalige scheepsbouwloodsen. RDM Rotterdam is de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) en biedt plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Samen werken zij hier aan het vormgeven van de nieuwe maakindustrie voor haven en stad. Ook is het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (IC-DuBo) op de campus gevestigd. Met ruim 250 aangesloten partijen stimuleert en faciliteert IC-DuBo kennisdeling en samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Maritieme innovaties getest
In de loodsen van RDM Rotterdam worden door diverse onderwijsinstellingen praktijklessen verzorgd, verder staan er lasrobots en 3-D printers die voor een zeer schappelijk prijs gehuurd kunnen worden door studenten om hun innovatieve ideen verder te ontwikkelen en te testen. Ook bedrijven kunnen hier onderzoek laten uitvoeren om zo nieuwe produkten te ontwkkelen.
Een zeer succesvol hier ontwikkeld product annex bedrijf is Ampelmann. Met een door hen ontwikkelde flexibele loopbrug voor de offshore zijn zij inmiddels zeer bekend in de maritieme sector. Deze vangt de golfbewegingen tussen een vast platform en een schip op.
Onder de naam Aqua Dock worden er bij RDM Rotterdamnu ook innovaties voor op het water onderzocht, zoals een drijvende toegangsweg met nutsvoorzieningen, een drijvende woonwijk of drijvende kweekkassen.

Subsidie interdepartementale bijeenkomst
Na de rondleiding ging Lighthouselid Peter Keur, voormalig CEO van de FGH bank, in op zijn 'ervaringen van een ex-vastgoed bankier in de markt van het commercieel vastgoed’. Hiermee gaf hij de aanwezigen inzicht in de huidige ontwikkelingen van het vastgoed.
Na deze spreker konden alle aanwezigen nog genieten van een buffet met een drankje, waarna de avond rond 21.00 uur werd afgesloten. De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het landelijk bestuur. Bijeenkomsten van 2 of meer departementen gezamenlijk wil de LHC op deze manier stimuleren.

oktober 2015


3 departementen op bezoek bij RDM Rotterdam

Terug naar overzicht