Koninklijke erepenning

Fusie departementen Delfland en Den Haag

IMG_5190.jpgIMG_5188-smal.jpgIMG_5190-smal.jpgIMG_5198-smal.jpg
 
Op 1 januari 2016 zullen Delfland en Den Haag als 1 departement van de Lighthouse Club verder gaan als Haaglanden. Nieuw elan voor beide departementen was de aanleiding voor de fusie. “Het is interessant te zien hoe snel de leden van de twee clubs elkaar hebben leren kennen”, zegt Mark Graafland, voorzitter van het nieuwe departement Haaglanden.

Het departement Den Haag is het oudste departement van de Lighthouse Club Nederland. “Delfland is twintig jaar geleden opgericht en had daardoor meer jongere leden dan Den Haag”, vertelt Graafland. Beide departementen hebben tijdens de crisis veel energie gestoken in het behouden van een gevarieerd ledenbestand. Helaas hebben toch verschillende leden afscheid genomen doordat ze niet meer vanuit een bedrijf of eigenaar-positie lid konden blijven. “Ondertussen hadden de LHC-departementen uit Delft en Den Haag een paar keer een interdepartementale bijeenkomst met elkaar georganiseerd, wat buitengewoon goed beviel”, zegt Graafland. Verschillende leden komen elkaar regelmatig tegen in de regio en hun werkterreinen overlappen elkaar vaak. Mensen die in Den Haag wonen, hebben ook projecten in Delft en andersom. “Vanuit Den Haag is toen de vraag gekomen of het een idee was om te fuseren, om de club met een nieuwe start weer op niveau te krijgen.” Daar stond Delfland, als een vrij hechte en betrokken club, niet negatief tegenover. “Maar we wilden wel eerst uitzoeken of de fusie een kans van slagen zou hebben, of de clubs qua sfeer en identiteit bij elkaar zouden passen.”

Positieve sfeer
Vandaar dat een jaar lang gezamenlijke bijeenkomsten zijn georganiseerd, zodat de leden elkaar goed hebben leren kennen. “Belangrijke voorwaarde voor een fusie is, dat de cohesie van de groep in stand moet blijven”, zegt Graafland. In mei van dit jaar zijn Delfland en Den Haag samen twee dagen op excursie gegaan in Nijmegen om intensief met elkaar op te trekken. Ze bezochten het grote infraproject Waalsprong, gebouwd onder meer door Dura Vermeer. De volgende dag zijn de stadsvernieuwingsprojecten uit de jaren 70 aan de Waal bekeken. “Grappig om te zien dat er heel snel een positieve sfeer ontstond tijdens de excursie en de eerste bijeenkomsten”, zegt Graafland.

Cohesie versterkt en meer reuring
Begin 2015 is besloten om het fusieproces in te gaan. Er waren geen zwaarwegende bedenkingen. Iedereen was ervan overtuigd dat uit deze fusie en uitbreiding van het netwerk, iets goeds zou ontstaan. Graafland: “Nu al blijkt dat bepaalde doelstellingen haalbaar zijn. Het hechte clubverband dat we bij Delfland gewend waren, inspireert en versterkt de cohesie binnen de nieuwe club. Er is meer reuring. We hebben nu 64 leden en tijdens de bijeenkomst hebben we een opkomst van minstens driekwart van alle leden.” Organiseren van interessante lezingen die inhaken op de actualiteit blijft een van de belangrijkste uitgangspunten van dit nieuwe departement. “Met interessante lezingen en gezellige avonden willen we een club zijn die evenwichtig is in het ledenbestand”, vindt Graafland.

Toekomstbestendig netwerk
Het Haagse departementsbestuur met Rob Stein als voorzitter, heeft nadrukkelijk aangegeven de fakkel over te willen dragen aan een nieuwe garde. Met Toke Ragetlie, Jos van den Ham en Walter Westgeest gaat Mark Graafland de nieuwe club besturen. “Ik vind het een geweldig leuke uitdaging om deze club weer body en inhoud te geven. Waar kennis en ervaring worden uitgewisseld, met als basis een levendig en toekomstbestendig netwerk. Het is mooi om te zien dat we de complete bouwkolom bij elkaar kunnen zetten, met partijen die inhoudelijk en op beslissingsniveau veel voor elkaar kunnen betekenen”, besluit Graafland.

De foto's tonen beelden van de excursie naar Nijmegen.


november 2015


Fusie departementen Delfland en Den Haag

Terug naar overzicht