Koninklijke erepenning

Veelzijdig gww-adviseur tevens uitgever van tekst en spel

R. Petersen - bordUAV-spel.JPGfoto maquette uavspel 017-smal.jpggrondwerk panorama - R. Petersen.jpgR. Petersen - bordUAV-spel-smal.jpgUAV 2012 van Petersen Civiele Techniek-smal.jpg
 
Rende Petersen werkt als zelfstandig adviseur onder de naam Petersen Civiele Techniek en is tevens voorzitter van de Lighthouse Club Betuwe. Hij blijkt een veelzijdig man. Zijn kennis en ervaring inspireerden hem unieke producten te bedenken, die hij gebruikt in zijn werk en ook verkoopt.

Petersen verleent al 20 jaar expertise bij zaken die relatie hebben met RAW- en UAV-contracten, in het bijzonder op het gebied van meer- en minderwerk en tijdelijke verkeersmaatregelen. Hij adviseert over juridische vraagstukken. Niet als jurist maar als civieldeskundige met kennis van contracten, geschillen en jurisprudentie. “Het contract legt de basis voor het verloop van een project”, zegt Petersen. Hij onderzoekt in de contracten en bestekken of de gemaakte afspraken technisch haalbaar en uitvoerbaar zijn of waren. De redelijkheid en billijkheid spelen vaak een grote rol bij de beoordeling van geschillen.

Goed bestek voorkomt problemen
“Eigenlijk gaat het altijd om communicatie”, meent Rende. “Het gebeurt regelmatig dat de betrokken partijen, de in het bestek opgenomen teksten verschillend interpreteren.” Hierdoor ontstaan vaak problemen, is zijn ervaring, zoals onverwacht meer- en minderwerk, discussie over schade of te laat opleveren. “Geld speelt een belangrijke rol. Dat begint al bij het laten maken van de bestekken. Een goed opgesteld bestek kost misschien wat meer voorbereidingstijd en geld, maar voorkomt problemen in de uitvoering.”

Het UAV-spel verrassende cursusvorm
Dat Petersen van nog veel meer markten thuis is, blijkt uit de producten die hij bedenkt. Hij bedt ze in de trainingen in en verkoopt ze. “We hebben voor onze UAV/RAW-cursussen het UAV-spel ontwikkeld, dat behoorlijk populair is”, zegt hij trots. “Zo doen cursisten op een praktische manier veel kennis op van UAV-artikelen én vooral ook hoe ze er zelf als techneut mee om moeten gaan. Het is een leerzaam en vooral ook een leuk spel dat we vaak met opdrachtnemers en opdrachtgevers gezamenlijk spelen. In groepen van vier lossen ze een aantal veel voorkomende problemen op en verdienen daarmee onderdelen van een maquette, die ze maken tijdens de cursus.” In korte tijd heeft het UAV-spel zich bewezen als een verrassende en vooral ook leerzame UAV-cursus. Jaarlijks spijkeren enkele honderden cursisten, werkzaam bij aannemers en gemeentelijke opdrachtgevers, hun kennis over de UAV bij met het UAV-spel. Naast de UAV en de RAW-Standaard kan een 'eigen' bestek aan het spel worden toegevoegd. De kennis van het eigen project in combinatie met de UAV, zorgt voor veel toegevoegde waarde. Kijk op www.hetuavspel.nl voor meer informatie.

Boekje vergelijkt UAV 2012 en de UAV 1989
Twee jaar geleden deed Rende Petersen opnieuw van zich spreken met het handzame boekje ‘De UAV 2012 naast de UAV 1989'. Deze uitgave maakt de verschillen tussen de twee UAV’s in één oogopslag zichtbaar. Dankzij de synchroon naast elkaar geplaatste UAV's zijn zowel lopende contracten op basis van de UAV 1989, als nieuwe contracten op basis van de UAV 2012, handig en snel te bekijken. Het boekje bevat daarnaast veel toelichtingen, tips en handige extra's. Op www.petersen.nl is het boekje te bestellen en een aantal pagina’s in te zien.

Het Infra-controleplan
Rende’s nieuwste project is het Infra-controleplan. Een applicatie voor smartphones, tablets en de pc, waarmee men tijdig op eenvoudige wijze risico's onderkent. Rode draad in de tool zijn de risico-oorzaken; onderwerpen die vaak en op veel projecten verkeerd gaan, waardoor onverwacht en grote financiële risico's kunnen ontstaan. De applicatie helpt snel de risico-oorzaken te onderkennen, te vermijden of zelfs te voorkomen.

Applicatie binnenkort online
Enkele voorbeelden van veelvoorkomende risico-oorzaken zijn dat afwijkingen niet direct door de aannemer gemeld worden, voorgeschreven producten niet toegepast blijken te worden, de aannemer achteraf met een (stagnatie-) schadeclaim komt, of meerwerk in rekening brengt dat niet is opgedragen. Het Infra-controleplan beschrijft dit soort oorzaken en wat er aan te doen. De onderwerpen worden weergegeven vanuit het perspectief van de diverse rollen: de aannemer, de opdrachtgever, de directie, de toezichthouder en de bestekschrijver. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het vullen van de site. Binnenkort kan een gebruikersnaam en wachtwoord aangevraagd worden om de applicatie gratis 48 uur te gebruiken.

Koppeling CROW-informatie onderzocht
Met deze applicatie worden risico's vóóraf snel en eenvoudig zichtbaar, dat voorkomt problemen in de uitvoering. Iedere functionaris kan in het gehele proces op basis van deze applicatie zijn eigen rol zien en hoe hij de kans op het ontstaan van risico's kan beperken. Op dit moment overlegt Rende met CROW of een automatische koppeling met de CROW ProContractdatabase haalbaar is. Dat verzekert de gebruikers van het Infra-controleplan dan tevens van de meest actuele CROW-informatie.

Voorzitter Lighthouse Club Betuwe
Sinds dit jaar is Rende Petersen voorzitter van departement Betuwe. Elke twee jaar kiest dit departement een nieuwe voorzitter, die na het voorzitterschap de ledencommissie inrolt. Zo blijft de opgedane kennis binnen het bestuur. Het departement Betuwe bestaat sinds 2004, Petersen zelf is lid sinds 2007. Hij ziet het als meerwaarde van de Lighthouse Club dat de leden van het departement elkaar als zakelijke vrienden zien. “Vriendschap is vaak de beste basis voor een goede werkrelatie”, stelt hij. “Primair gaat het niet om euro’s verdienen, maar in eerste instantie om samen te zijn met vakgenoten in een ontspannen ambiance. Zo’n omgeving vind ik bij de Lighthouse Club. En de euro's, die volgen later vaak vanzelf.”


november 2015


Veelzijdig gww-adviseur tevens uitgever van tekst en spel

Terug naar overzicht