Koninklijke erepenning

Noordhollandse pv-pionier stimuleert regionale energieopwekking

zonnepanelen Botterweg.gifMartin Botterweg-1.gifzonnepanelen Botterweg-smal.gifzonnepark Den Helder-uitsnede.gif
 
Martin Botterweg is al 15 jaar aanjager van duurzame energie en een van de pioniers in Noord-Holland op het gebied van toepassingen van zonnepanelen. Een recente mijlpaal is het in december opgerichte bedrijf Sun Invest Noord-Holland, waarin de provincie investeert. Doel is jaarlijks 7.500.000 kWh aan stroom op te wekken, voor circa 10.000 huishoudens.

Sinds een dik jaar is LHC-lid Martin Botterweg energieadviseur van Ecorus, een van oorsprong Belgische ontwikkelaar van zonne-energiesystemen. Het bedrijf is ontstaan uit een ingenieursbureau en een vastgoedontwikkelaar en is initiatiefnemer van Sun Invest. Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en Ecorus investeren in Sun Invest. Met die betrokkenheid moet het nieuwe bedrijf jaarlijks 7.500.000 kWh aan PV-stroom projecten genereren, voor circa 10.000 huishoudens. De missie van Sun Invest is geld verstrekken aan woningcorporaties, bedrijven en overheden in de provincie Noord-Holland, zodat zij zonne-energie kunnen opwekken.

Zonne-energieprojecten in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland gelooft al jarenlang sterk in de kracht van duurzame en innovatieve energie. Energie die het milieu spaart, maar ook de economie aanwakkert. Energie waar je samen in investeert. Daarom is het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland gestart. Dit fonds is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van een duurzame economie in de provincie.
“Het idee voor de oprichting van Sun Invest komt voort uit contacten met Ecorus”, vertelt Martin Botterweg, Samen met corporaties, bedrijven en de overheid gaat Sun Invest zonne-energieprojecten opzetten in Noord-Holland. Men kan een beroep doen op Sun Invest.“

Lange termijn en meerdere projecten
Bij veel organisaties leeft de angst dat ze niet weten wat ze krijgen als ze ‘zomaar’ zonnepanelen bestellen. Ook weet men nauwelijks hoe de goede van de slechte aanbieders zijn te onderscheiden. Ecorus bestaat al geruime tijd en heeft veel ervaring op het gebied van grote PV installaties. Dat wekt vertrouwen, meent Botterweg. “In België hebben we meer dan 50.000 panelen in beheer en onderhoud. Dat zegt wel iets. Ecorus gaat voor de lange termijn en verbindt zich ook voor de langere termijn en voor meerdere projecten aan Sun Invest”, aldus Botterweg. Over de start van Sun Invest Noord-Holland krijgt hij veel reacties uit de markt. “Ik heb op korte termijn al een stuk of 10 afspraken met partijen die hun wensen willen omzetten naar iets tastbaars.”

Hectares zonneweide
Het eerste project waaraan Sun Invest geld verstrekt, is Zon Den Helder. Met dit project wil Woningstichting Den Helder zo veel mogelijk huurders laten profiteren van de voordelen van zonne-energie. Maar volgens Botterweg heeft Ecorus nog veel meer op de agenda: “De aanleg van een zonnepark van 10 hectare in de gemeente Heerhugowaard bijvoorbeeld wacht op SDE subsidie van het rijk.” Ecorus huurt de grond van de gemeente, bouwt en levert stroom terug aan het elektriciteitsnet. Daarnaast heeft het zonneparken in voorbereiding in Den Helder, Leek en Zutphen en werkt men aan andere projecten voor woningcorporaties in het land.

Thematisch LHC-programma
En over Martin’s lidmaatschap van de Lighthouse Club, hij is lid van departement Noord-Holland Noord en actief in de programmacommissie. “We richten het programma thematisch in, met accent op innovatie. Dat doen we al twee jaar. We volgen de actualiteit zodat iedereen kennis opdoet die soms net buiten je gezichtsveld ligt. Ik merk dat het de zaak levendig houdt en het is belangrijk voor ieders ontwikkeling”, besluit hij.

Meer informatie
www.ecorus.nl


december 2015


Noordhollandse pv-pionier stimuleert regionale energieopwekking

Terug naar overzicht