Koninklijke erepenning

Transformatie en herbestemming rode draad in jaarprogramma ’s-Hertogenbosch

Kasteel Ruurlo.jpgDeprez Tilburg.jpgFrisokazerne tot Akoesticum.jpgOnderwijsmuseum De Holland.jpgParc Glorieux.jpg
 
Departement ’s-Hertogenbosch verdiept zich dit seizoen in het thema Transformatie & Herbestemming. Het bestuur heeft een programma samengesteld met acht bijeenkomsten en negen externe sprekers. Die zetten aan tot nadenken over de ontwikkelingen in de bouwsector en de gevolgen daarvan voor de eigen organisaties.

Flinke opgave
Er staat ons de komende jaren een flinke transformatie- en herbestemmingsopgaaf te wachten, meent Boudewijn de Bont, voorzitter departement ’s-Hertogenbosch en directievoorzitter van Hazenberg Bouw in Vught. “Transformeren en herbestemmen is een complex vak, echt iets anders dan nieuwbouw of renovatie. Centraal staat de kunst om het bestaande goed te analyseren en de aanwezige kwaliteit maximaal te benutten, zowel vanuit economisch, stedenbouwkundig, architectonisch, constructief als bouwtechnisch perspectief.”

Thema leeft in de markt en onder de leden
Met dit jaarprogramma is departement ‘s-Hertogenbosch inmiddels al over de helft. Hun seizoen loopt namelijk van september tot de zomer. De Bont: “Wij zoeken altijd een thema dat leeft in de markt en bij onze leden. Ook dit jaar hebben we weer een grote diversiteit aan inleiders gevonden, daar ben ik erg blij mee. Juist die breedte zet aan tot denken over de ontwikkelingen in de bouwsector en de gevolgen daarvan voor onze eigen organisaties. En dat alles in een fijne sfeer en met goede en gezellige onderlinge contacten.”

Behoefte verandert
Oorzaak van de leegstand is niet alleen de verminderde economische activiteit. Ook het veranderend gebruik van steden, dorpen en gebouwen is er debet aan. Denk bijvoorbeeld aan schaalvergroting, flexibel werken, online winkelen en een overheid die zich terugtrekt en decentraliseert. Daarbij verandert ook het type gebouw waar behoefte aan is. Veel gebouwen moeten aangepast worden voordat ze weer opnieuw gebruikt kunnen worden.

Nieuw bouwspecialisme
Bij transformatie en herbestemming lopen processen vaak anders dan bij reguliere bouwprojecten, vertelt De Bont. “Het kan eigenlijk niet zonder een integrale benadering. Ook wordt regelmatig gekozen voor organische groei, waarbij een tijdelijke exploitatie gefaseerd overgaat in een definitieve invulling.”
Momenteel wordt er veel kennis ontwikkeld om adequaat antwoord te kunnen geven op de vele transformatie en herbestemmingsvraagstukken. Ook ontstaan er nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden. Kortom, er ontstaat een nieuw specialisme binnen de bouwsector, aldus De Bont.

Het jaarprogramma
maandag 21 september
spreker: Robin Scholten, Lelieveld Makelaardij
De makelaardij na de crisis
en spreker: Geert Bosch, Hilberink Bosch Architecten
Locatie Specifieke Architectuur

maandag 19 oktober
spreker: Johan van Haaster, GAPPH
Leegstandbeheer en tijdelijke exploitatie

maandag 16 november
spreker: Peter Linders, Kwartiermakers in de bouw / Spark Campus
Brabantse Deal “Nul op de Meter”

maandag 14 december
spreker: Gerben van Dijk, Vastgoedjournaal / H-team
Algemene inleiding herbestemming: actualiteit en urgentie

maandag 18 januari
spreker: Michael Bol, MBVD Architecten / Conceptenbouwers
Organische groei richting een nieuwe toekomst voor fabriekscomplex De Heus

maandag 15 februari
spreker: Frank Strolenberg, RCE / Programmamanager Agenda Toekomst Religieus Erfgoed
Herbestemming Religieus Erfgoed

maandag 21 maart
spreker: John van der Doelen, Hazenberg Bouw / atelier voor herbestemming OZIVE
Herbestemmen in de praktijk

maandag 18 april
spreker: Hans de Jonge, Brink Groep / TU-Delft / Nationaal Renovatieplatform
Transformatie en gebiedsontwikkeling: internationale inspiratie

Bij de foto's:
- Stoomketelfabriek Deprez in Tilburg nu kantoor, expositie en horeca
- Kasteel Ruurlo nu Carel Willink Museum (Foto Verlaan & Bouwstra Architecten)
- Frisokazerne in Ede nu Nationaal Centrum voor de podiumkunsten Akoesticum (foto Image&Motion Han Hermkens)
- Internaat Mariaoord in Vught nu Wooncomplex Parc Glorieux
- Kantoorgebouw De Holland in Dordrecht nu Nationaal Onderwijsmuseum (foto Joep Jacobs)

januari 2016Transformatie en herbestemming rode draad in jaarprogramma ’s-Hertogenbosch

Terug naar overzicht