Koninklijke erepenning

Departement bracht nieuw leven in de tent

Stedendriehoek event.jpgLars Courage-3.jpgStedendriehoek event-smal.jpg
 
‘Niet mekkeren, maar zelf de kar trekken.’ Dat was zo ongeveer het motto van Lars Courage toen hij medio 2015 voorzitter werd van departement Stedendriehoek. Hij had bestuurlijk al een jaar verkend en leek de aangewezen man de ingezette ommekeer door te zetten. Het departement is van een meer klassiek gestuurde club nu een actieve kennisclub geworden. Het ledenbestand neemt toe en vertegenwoordigt inmiddels 13 disciplines.

Wat architect Lars Courage vertelt over zijn departement, zal voor menige vereniging herkenbaar zijn. Tot het begin van deze eeuw klassiek gestuurd, verslagen, protocollen, veelal directeur-eigenaren als lid, lezingen met tijdens de crisis steeds minder deelnemers. Stedendriehoek (regio Apeldoorn – Deventer – Zupthen) gooide dat roer zo’n 3 jaar geleden al flink om. Het lukte toen om de club eigentijdser te maken, waarmee een frisse fase aanbrak. “De periode voor de crisis waren we vooral allemaal erg druk met werk weg zetten. Op onze bijeenkomsten was het gezellig, het belang van kennisdelen voelden we minder,” vertelt Courage.

Vuur aanwakkeren
Na verloop van tijd nam het ledenaantal af tot circa 25, terwijl het er ooit zo’n 50 waren. “Er moest dus iets gebeuren”, aldus Courage. Hij zegt mensen goed te kunnen enthousiasmeren. “Laat mij het vuurtje maar aanwakkeren. Ik bruis van energie, maar ik heb wel een team en draagvlak nodig om er een succes van te maken.” Het lukte de inhoud terug te brengen in de club, nieuwe aanwas te vinden en het ledenbestand in balans te brengen. Het departement zet op meerdere fronten in.

Inhoud terug en begrip voor elkaar
Lars Courage: “Feitelijk was ons doel de inhoud terug te brengen in onze vereniging en begrip te kweken voor elkaar. Als je in elkaars keuken kunt kijken, snap je wat een ander bezighoudt. Zo kun je je eigen ondernemerschap verder ontwikkelen. En dat lukt het beste als je zelf kennis brengt en haalt én zelf ook actief bent.” Deze aanpak sluit aan bij de kentering in de bouw, stelt hij. “De wijze waarop we in de bouw werken is compleet anders dan 10 jaar geleden. De tijd is dynamisch, het bruist, ook in de bouw. Er is veel meer openheid naar elkaar toe en de snelheid van werken is veranderd. Bovendien zijn de zzp’ ers een nieuwe beroepsgroep die van wezenlijk belang is voor de sector.”

Duo-presentaties interessante controverse
Departement Stedendriehoek installeerde vorige maand 6 nieuwe leden in één keer. “Er gaat nu een vibe door onze club heen, ik vind dat heel gaaf om te zien”, aldus Courage. Er ligt een aantal zaken ten grondslag aan dit succes, vertelt hij. “Onze regio wil zich als CleanTech regio profileren, dus dat is dit jaar de rode draad van ons programma. We kijken altijd eerst naar sprekers onder de eigen leden, maar ook samenwerkingsverbanden met zusterdepartementen komen in aanmerking. Er was altijd één spreker per keer, maar in december hadden we voor het eerst een duo-presentatie. Samen met constructeur Taco Klevering van Bartels hebben ik die met veel plezier gepresenteerd. De afgelopen bijeenkomst was het de beurt aan een bank en een financieel adviesbureau. Die controverse is heel interessant.” Het zijn namelijk vooral de eigen leden die het programma invullen en men is vertrouwd met elkaar, vertelt Courage. Het gehele programma voor het nieuwe jaar heeft dit departement overigens in december gereed. Er was zowaar tijd te kort in 2016 om alles en iedereen aan bod te laten komen. Daarbij wil men ook ruimte houden voor actualiteiten van alle dag.

Leden werven nieuwe leden
“Kijk, wij kunnen als bestuur natuurlijk heel hard achter iedereen aan rennen, maar het is toch vooral voor en door ons allen. Dus vandaar dat wij er op inzetten dat bestaande leden nieuwe leden binnen halen”, verduidelijkt Lars Courage. De nieuwe doelstelling is dat in departement Stedendriehoek ieder lid één potentieel lid aandraagt uit een discipline waarvan er weinig of geen leden zijn. Zo was de installatiesector oververtegenwoordigd, maar de financiële sector niet. Dat iedereen zo actief met zijn netwerk bezig is, inspireert nieuwe leden vervolgens ook weer om anderen uit te nodigen eens een bijeenkomst mee te maken. Bovendien kan een lid zich twee keer per jaar voor een bijeenkomst laten vervangen door een zakenpartner, tijdens de zogenaamde schaduwpartnerdag.
De aanpak van Stedendriehoek heeft het commitment van de leden fors aangewakkerd. Naast de toegenomen aanwezigheid en vergrote inhoudelijkheid, is het effect vooral dat het vuur terug is bij de leden. “Heerlijk!”, besluit voorzitter Courage.


maart 2016Departement bracht nieuw leven in de tent

Terug naar overzicht