Koninklijke erepenning

Drie voorstellen Lighthouse Award zetten verandering in gang

scrumteam DNA.jpggrondwerk panorama - R. Petersen.jpgIMG_3608-kl.jpgwoningrenovatie Den Bosch-smal.jpg
 
TeamSeminars, het Infra Controleplan en de integrale aanpak van duurzame renovaties met bewoners, zijn 3 van de 21 ingediende voorstellen voor de Lighthouse Award 2016. Deze voorstellen hebben ook met elkaar gemeen dat ze zijn ingediend door leden van de Lighthouse Club. Een derde rode draad is dat ze bewustwording stimuleren en verandering in gang zetten.

Fouten, faalkosten, langs elkaar heen werken. Nog steeds herkenbare kwesties in de bouw en aanverwante sectoren. Met TeamSeminars wil Jacqueline de Nood-Paree prestaties van teams verbeteren, “het moet beter kunnen”, meent ze.
Jacqueline is De TeamEngineer en lid van LHC Zeeland. Ze helpt teams in de bouw beter functioneren op een praktische en doelgerichte manier. In haar workshops en presentaties focust ze op verbetering van communicatie, leiderschap en samenwerken. “Dit zijn juist de thema’s waar de winst ligt. Het zijn misschien wel zachte onderwerpen, maar ze leveren harde pingels op. En zijn dus een investering in efficiënter en effectiever werken die altijd geld oplevert”, zegt ze enthousiast.

Functioneren van teams opkrikken
Omdat Jacqueline merkte dat elk bedrijf eigenlijk met nagenoeg dezelfde issues kampt, heeft ze voor bouwbedrijven een serie van TeamSeminars bedacht. Om het functioneren van teams efficiënt op te krikken. Bewustwording en besef worden gestimuleerd, vaardigheden aangeleerd, onderliggende belemmerende overtuigingen aangepakt en weggepoetst. En uiteindelijk wordt transitie bewerkstelligd. Het is een duurzame manier om ongewenste aspecten van de huidige (bedrijfs)cultuur aan te pakken en om te buigen. Niet alleen het gedrag maar ook het systeem wordt namelijk doorgelicht en veranderd.
Rondom de thema’s communicatie, leiderschap, samenwerken en bedrijfscultuur worden ieder 2 dagen georganiseerd met oefeningen, opdrachten, discussies en spellen. Op 4 terugkomdagen worden uitgewerkte huisopdrachten en ervaringen behandeld en gedeeld.

Stimulans voor een energiezuinig huis
Bewustwording en besef stimuleren en verandering in gang zetten, is ook het idee achter het voorstel van vereniging DNA in de Bouw. Maar dan op heel ander vlak. DNA (De Nieuwe Aanpak) wil mensen met een eigen woning aanzetten deze te verduurzamen en energiezuinig te maken. Het idee is daarvoor co-creatie met ketenpartners te stimuleren en bewoners van begin tot eind te betrekken bij hun energiebewuste (ver)bouwaanpak. Drie van de 4 bestuursleden van DNA zijn ook lid van de LHC, vertelt Saskia de Jong, lid van departement Betuwe en zelfstandig communicatieadviseur in de bouw.

Duurzame renovatie integraal aanpakken
De realiteit in de bouw is dat er nu te weinig (technische) kennis en samenwerking is over duurzaam bouwen en wonen. Saskia: “Uit recent onderzoek blijkt dat een lagere energierekening tot extra verbruik leidt. In een beter geïsoleerd huis staat de verwarming vaak een graadje hoger.” Maar onwetendheid is er ook aan de kant van de professional. Zo vertelt Saskia de Jong dat nog veel installateurs geneigd zijn de technische installaties toch groter uit te voeren dan nodig is, onder het mom van: baat het niet dan schaadt het niet. Bouw- en installatietechnisch wordt het beste resultaat verkregen door duurzame renovaties integraal aan te pakken. Betrokkenheid van de bewoner bij zijn (ver)bouwtraject versterkt dat nog meer én vergroot zijn kennis over energiebewust wonen.

Renovatiewegwijzer voor bewoners
DNA nam dat als uitgangspunt en diende een plan in dat inzet op 4 punten: gratis adviesgesprekken met bewoners, coaching van professionals, doorontwikkeling van het bestaande ontwerppakket energetisch renoveren met morfologische kaart en de ontwikkeling van een renovatiewegwijzer voor bewoners. Dit is een soort maatlat waarmee een bewoner kan nagaan wat het beste stappenplan is om de woning energiezuinig of energieneutraal te maken.

Infrarisico’s en oorzaken vooraf goed in te schatten
Vaak wordt gezegd: ‘ieder project in de bouw is anders’. Dat legitimeert het maken van fouten. Proberen om er iets aan te doen hoeft dan ook niet, want alles is toch iedere keer weer anders. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn, stelt Rende Petersen, eveneens lid van departement Betuwe en zelfstandig adviseur in de infrasector. “Projecten hebben juist veel overeenkomsten. Risico's en de veroorzakers er van, kunnen vooraf dus juist goed worden ingeschat.”

Met InfraControleplan risico’s beperken en voorkomen
Om daarvoor een oplossing te bieden ontwikkelde Rende het InfraControleplan. Het is een applicatie voor smartphone, tablet en pc. Zowel in de besteksfase als in de uitvoering kan bijvoorbeeld een bestekschrijver of een directievoerder risico’s selecteren die zich in de infraprojecten voordoen. Men krijgt daarbij in beeld hoe de risico’s kunnen worden beperkt of zelfs geëlimineerd kunnen worden.

Terugdringen van onnodige kosten
Het is de bedoeling de applicatie najaar 2016 in licentie op de markt te brengen. De website is al live, wie geïnteresseerd is kan al een demo-account aanvragen. Op dit moment praat Rende met CROW voor het toepassen van de RAW-systematiek en een mogelijke digitale integratie in het InfraControleplan.
Het is binnen deze sector nieuw op deze snelle wijze risico’s op te sporen en te voorkomen. Petersen tot slot: “Natuurlijk hoop ik dat het InfraControleplan in de toekomst vooral van betekenis zal zijn bij het terugdringen van veel onnodige kosten bij infraprojecten.”

Lighthouse Award 2016
Hier leest u alles over de winnaar en de eervolle vermeldingen.
Hier leest u meer over de 21 ingediende voorstellen.


maart 2016

Drie voorstellen Lighthouse Award zetten verandering in gang

Terug naar overzicht