Koninklijke erepenning

Impulsen om vooruitgang in de bouw en installatie te versnellen

4624-kl.jpg4624-smal.jpg6b-smal.jpgG2BW160217152HR2-smal.jpgIMG_0186[1]-smal.jpg
 
De BouwSchool uit Breda die hard aan de weg timmert, het cross over programma SPARK Talent dat innovatie stimuleert en Platform Ketensamenwerking Zuid dat de Limburgse bouwsector wil moderniseren. Drie voorbeelden van samenwerkingen in de sector om vooruitgang in de bouw- en installatiesector een impuls te geven. Gaan zij de Lighthouse Award 2016 winnen?

Het stimuleren van jonge mensen om een baan in de bouwsector te kiezen én ze opleiden, loopt als een rode draad door het dagelijkse werk van de stichting BouwSchool Breda. De stichting is eigenaar van het Bouw en Techniek Centrum Breda. Hier zijn meerdere opleidingen onder één dak gevestigd. Er werken verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar samen. Momenteel heeft de school 145 leerlingen, die een school- met stage- of werktraject volgen bij een erkend leerbedrijf. Straks verdienen ze hun brood met timmeren, metselen, tegelzetten, schilderen, bouwkunde, stuccen, of in de infrasector.

Jongeren enthousiast maken
“Wij beginnen al op de lagere school,” vertelt bestuurslid Arend de Boer. Hij is commercieel technisch adjunct directeur van Winters bouw & ontwikkeling in Breda en tevens lid van LHC-departement West-Brabant. “Eén van de doelstellingen van de bouwschool is jongeren enthousiast te maken voor bouw en techniek. Wij organiseren daarom veel activiteiten voor kinderen van alle leeftijden. De school is present op voorlichtingsmarkten en open dagen en organiseert ook excursies en rondleidingen.”

Organisatie van leerling-bouwplaatsen
Maar de school doet veel meer, zoals het geven van uiteenlopende cursussen en trainingen aan het bedrijfsleven. Als antwoord op de afgenomen mogelijkheden voor beroepspraktijkvorming, organiseert de school samen met Fundeon succesvol leerling-bouwplaatsen. Inmiddels zijn er jaarlijks zo’n 15 plekken beschikbaar. Dit mes snijdt aan meerdere kanten. De school heeft meer mogelijkheden om leerlingen te plaatsen, kan ze beter begeleiden en vergroot zo de betrokkenheid van deelnemende bedrijven. Voor bedrijven speelt dat ze zelf vakkundig en gemotiveerd personeel opleiden en dat de leermeesters betrokken zijn bij de opleiding. Voor beide partijen is het bovendien goede (sociale) promotie.

SPARK Talent stimuleert innovatie
Het stimuleren van young professionals die hun beroepskeuze al gemaakt hebben en hun scope willen verbreden, is het beginsel van SPARK Talent. Met innovatie binnen de gebouwde omgeving als doel verbindt SPARK Talent in een 12-weeks programma mensen uit verschillende sectoren. Omdat zo ongewone en frisse connecties ontstaan, krijgt innovatie in de bouw een stevige impuls. Deelnemers bouwen er heel snel een netwerk mee op en wisselen kennis uit in cross-over verbindingen, vertelt Booy Rodermond, projectleider Talent van SPARK Campus. SPARK is de eerste ‘cross-over’ organisatie voor de bouw, een club die het beste van verschillende sectoren bundelt om technologie en vernieuwing in de gebouwde omgeving in Nederland aan te jagen. Doordat de achtergrond van de deelnemers en hun werkgevers zo uiteenloopt, ontstaat een enorme denk- en doe-kracht.

Ontwikkelen van vraaggerichte innovaties
In het najaar van 2015 heeft de eerste editie plaatsgevonden, die gelijk al 2 gevalideerde concepten opleverde. Hieraan deden 11 young professionals van 8 verschillende bedrijven mee. Booy Rodermond: “De reden dat wij ons hebben aangemeld voor de Lighthouse Award, is omdat het programma inderdaad een effectieve manier is gebleken om organisaties aan elkaar te verbinden en young professionals te trainen in het ontwikkelen van vraaggerichte innovaties. De deelnemers leren hoe ze van creatieve ideeën toewerken naar concrete oplossingen en wat de stappen zijn in de ontwikkeling van een innovatief concept. Ze zijn daarbij uit hun comfortzone gehaald en hebben de kracht ervaren van samenwerking die verder gaat dan de muren van de eigen organisatie. Dit zijn belangrijke stappen in het versnellen van de innovatiekracht van de bouwsector.”

Platform Ketensamenwerking Zuid
Namens departement Limburg draagt secretaris Fred Evers het Platform Ketensamenwerking Zuid voor de Lighthouse Award voor. Inclusief initiatiefnemer Claudia Reiner die departementsvoorzitter is en vice-voorzitter van platformpartner Uneto-VNI. Het Limburgse platform ondertekende recent de door bouw- en installatiepartijen en de overheid opgestelde Marktvisie. Die moet tot een betere samenwerking in de keten leiden en modernisering van de bouwsector.

Procesverandering in de keten
Het Platform Ketensamenwerking Zuid is een samenwerkingsverband van Provincie Limburg, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, LWV (VNO-NCW) en een aantal Limburgse woningcorporaties. Beoogd wordt ruimte voor innovatie te faciliteren en procesverandering binnen de keten te bereiken. Het Platform is allesbehalve een praatclub en weet al ruim 3 jaar de verschillende disciplines in de bouw- en vastgoedsector aan zich te binden met een kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht uitvoeringsprogramma. Dat is gebaseerd op 3 pijlers: kennis delen en opschalen, onderwijs en praktijkprojecten inclusief monitoring. Er is een specifiek leiderschapsprogramma, versnellingstafels, masterclasses en een ketenacademie.

Aanjager Lighthouse Club
In de afgelopen jaren is in Limburg een beweging in gang gezet, waardoor aantoonbare resultaten in de vorm van vernieuwend opdrachtgeverschap en cultuurverandering in de bouwsector zijn gerealiseerd. Door middel van de verschillende programmaonderdelen is stevig geïnvesteerd in procesinnovatie, bij zowel grote organisaties als het mkb. De aantoonbare effecten van dit gezamenlijke proces zijn inmiddels heel duidelijk zichtbaar in de markt.
Claudia Reiner: “Ik vind het interessant om het thema Lighthouse-breed op te pakken. Als departement Limburg zouden wij aanjager hiervoor kunnen zijn. Door ons programma zijn er al behoorlijk wat praktijkvoorbeelden van vernieuwend opdrachtgeverschap en veranderende rollen in de ketens. Wij gaan er via het platform het hele jaar aandacht aan besteden en leidende principes samen met marktpartijen en overheid verder uitwerken. Ik roep een ieder op ook het krachtenveld van de LHC te benutten om implementatie te versnellen.“

Lighthouse Award 2016
Hier leest u alles over de winnaar en de eervolle vermeldingen.
Hier leest u meer over de 21 ingediende voorstellen.


maart 2016


Impulsen om vooruitgang in de bouw en installatie te versnellen

Terug naar overzicht