Koninklijke erepenning

Living Daylights zet bouwen met daglicht op de kaart

SLD turnhal.jpgSLD CS Rotterdam-smal.jpgSLD Rijksmuseum-smal.jpgSLD turnhal-smal.jpg
 
Het is de titel van de James Bond-film uit 1987. En de naam van de stichting die het gebruik van daglicht in de bouw promoot: Living Daylights. De combinatie van daglicht en kunstlicht wordt binnen enkele jaren een hot item in de bouw, zo voorspelt voorzitter Lars Courage. De stichting zet sinds 2004 bouwen met daglicht op de kaart en ontplooit daarvoor tal van activiteiten.

Ieder mens heeft zonlicht en daglicht nodig. Daglicht maakt een stof in ons lichaam aan die ons alerter maakt. De toetreding van daglicht in gebouwen heeft dus direct effect op onze gezondheid en welzijn. Daglicht draagt bij aan de productiviteit, vermindert ziekteverzuim en verbetert leerprestaties. Je zou dus verwachten dat dat een belangrijke pijler is bij het ontwerpen van gebouwen. Niets is minder waar. “Daglicht is een raar fenomeen”, meent Lars Courage, voorzitter van de stichting Living Daylights, “niemand wil er in investeren en in kunstlicht wel. Terwijl bewezen is dat een zieke met daglicht sneller beter is en je er beter door werkt. Met kunstlicht voel je je anders.”

Effect van daglicht is ongeëvenaard
Courage is tevens voorzitter van LHC departement Stedendriehoek en bouwde zijn woonhuis annex kantoor in Apeldoorn al in 2003 met veel daglicht. Zo creëerde hij zijn eigen proeftuin. “Ik heb altijd iets met licht gehad, maar vooral met kunstlicht eigenlijk. In 2012 wonnen we de Daylight Award van de stichting, voor een woning in Almere.” Het is een opvallend ontwerp, vertelt hij, het huis heeft lichtkoepels op het dak en geen ramen op de verdiepingen. Courage: “De prijs is me erg lief. Die heeft er namelijk voor gezorgd dat ik meer ben gaan ontwerpen op daglicht. Ik ben steeds bewuster geworden van de kracht en het effect van daglicht.”Zeker als het van boven komt is het effect van daglicht ongeëvenaard. Licht dat door het dak komt, is namelijk 4 keer zo sterk als wanneer het door de gevel komt. Het valt immers loodrecht naar binnen.

Daglicht verandert de architectuur
Met daglicht als een uitgangspunt voor ontwerp, is de architectuur aan het veranderen. Dat is een onbetwist uitvloeisel van het kennisplatform dat de stichting Living Daylights is en biedt. De stichting biedt online namelijk een kennisbank met onderzoeken, whitepapers, projecten en producten, heeft publicerende experts, bundelt ambassadeurs en doet van zich spreken op vakevementen en met de tweejaarlijkse Daylight Award. Dat het langzaam gaat, zit Lars Courage wel dwars, “als de markt minder conservatief en afwachtend zou zijn, zouden we grotere stappen kunnen zetten.”

Ziekenhuizen gaan compleet veranderen
Het zogenaamde gelaagd binnenkomende licht is een nieuwe ontwerptoepassing waarvan voorzitter Courage veel verwacht. Licht wordt dubbel gebruikt doordat het via een glazen scheidingswand in de ene ruimte, de volgende ruimte verlicht.
Courage voorspelt dat de combinatie van daglicht en kunstlicht binnen enkele jaren een hot item in de bouw wordt. “Ik denk dat ziekenhuizen compleet gaan veranderen. Ik hoop dat architecten daarin een stap verder gaan zetten. Hoe kunnen daglicht en kunstlicht elkaar versterken? Het is de uitdaging dat concurrerende marktpartijen daarin samen op gaan, ook internationaal. Als stichting willen we daar graag nauw bij betrokken zijn.”

Energiebesparing en duurzaamheid
Een belangrijk kenmerk van daglicht is ook dat het energiegebruik beperkt. Triple en isolatieglas zoals HR++ maken energiezuinigheid beter en makkelijker haalbaar. Producten en materialen worden ook steeds beter. Er is zelfs al glas op de markt dat energie opwekt. Dergelijke innovaties helpen de sector aanzienlijk te voldoen aan verder aanscherpende overheidseisen. Lars Courage tot slot: “Het zou geweldig zijn als we als Lighthouse Club de toepassing van daglicht zowel bij nieuwbouw als renovatie kunnen stimuleren. Ik roep een ieder die zich aangesproken voelt op onze kennis hierover te mobiliseren.”

Credits en meer informatie
Turnhal -architect: NL-architects, fotograaf Patrick Bals
Rijksmuseum- architect: Cruz y Ortiz Architectos, fotograaf Duccio Malagamba

www.livingdaylights.nl
www.courage.nl


Living Daylights zet bouwen met daglicht op de kaart

Terug naar overzicht