Koninklijke erepenning

Zeer energiezuinig bouwen en renoveren wint terrein

Kerkelingh_Amsterdam_01_BI_view01_9-kl.jpgBrabantse deal - Monique Claassen LR-2-smal.jpgenergieakkoord brabant 20mrt15-smal.jpggemeentekantoor Westland.jpgKerkelingh_Amsterdam_01_BI_view01_9-smal.jpg
 
Energiezuinig bouwen en renoveren. Dat kenmerkt 3 ingediende projecten voor de Lighthouse Award. Energiezuinige woningen en gebouwen, zo mogelijk zonder energierekening, nieuw of gerenoveerd, winnen terrein. Over Woodyshousing, de Brabantse Stroomversnelling en 2 energieneutrale gemeentekantoren.

Rijnsteden departementslid Marc Hoekstra diende Woodyshousing in voor de Lighthouse Award. Dit herbruikbare bouwsysteem kenmerkt zich door circulair materiaalgebruik, schone energietechnologie en optimale watervoorzieningen. De basismodule is een compleet ingerichte knusse studio, die eenvoudig te verplaatsen en aan te passen is aan nieuwe doelgroepen en functies. Woodyshousing is niet alleen een bouwsysteem, maar ook een concept, met 3 pijlers als basis: een ecologisch simpel bouwsysteem, technologie en besturing en de community van huisgenoten.

Woodyshousing oplossing voor vele doelgroepen
Dat het vrijwel onmogelijk was voor hun dochter een geschikte studentenkamer in Amsterdam te vinden, inspireerde Theo en Beate Bouwman het bouw- en woonconcept Woodyhousing te ontwikkelen. Beide hebben jarenlange ervaring met ecologisch bouwen en ontwerpen. Ook starters, jonge gezinnen, ouderen, kampen met een tekort aan fatsoenlijke en betaalbare huisvesting in de grote stad. Niemand weet hoe de markt er over 10-15 jaar uit ziet. Dan is er misschien juist vraag naar woningen voor ouderen. Woodyshousing is ook voor deze doelgroepen een duurzame oplossing. Een eerste project is Huize Kerkling met 48 studentenwoningen aan het Haarlemmerplein in Amsterdam. Bekijk hier het filmpje over dit project.

Brabantse Stroomversnelling
Duizend NOM-woningen (nul op de meter) in Noord-Brabant vóór 2018. En nog eens 40.000 tot 2025, nieuw en gerenoveerd. Aan die ambitieuze doelen van het project De Brabantse Stroomversnelling hebben de provincie en vele ketenpartijen zich gecommitteerd. In juli 2015 ondertekenden naast de pronvincie, 23 gemeentes, 11 woningbouwcoöperaties, 44 bouwbedrijven en toeleveranciers, plus 26 financiers, energiecoöperaties, brancheorganisaties, ondersteuners en supporters. Het project is de opmaat naar een energieneutrale provinciale gebouwvoorraad van 800.000 woningen in 2050. Departement ’s-Hertogenbosch stuurde het in.

Transitie geeft koppositie in de bouw
Deze transitie is van groot belang voor de bouwsector. Het zet de samenwerking in de gehele keten op scherp en leidt tot nieuwe rollen en verdienmodellen. Maar ook hoe gezamenlijke doelen vanuit ambitie tussen private en publieke partij tot daadkracht leiden. Vanuit een kip-ei situatie naar een handelingsperspectief en rendabele businesscases. Dit proces geeft de provincie Noord-Brabant een koppositie in een veranderende bouwsector en samenleving. Een prima voorbeeld waarbij bedrijfseconomische doelen en duurzaamheid aan elkaar gekoppeld worden.

Energieneutrale gemeentekantoren Westland
Departement Drechtsteden draagt hun lid Loran van der Kooij en zijn bedrijf KVMC voor. Van der Kooij vervulde de integrale adviesrol bij ontwerp en realisatie van twee energieneutrale gemeentekantoren in de gemeente Westland. Het publieks- en bestuurscentrum en de huisvesting voor medewerkers openen medio 2017. Binnen het bouwconsortium was KVMC verantwoordelijk voor het integrale ontwerp van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Warmteopslag met faseovergangsmateriaal
Omdat op de geplande locatie een WKO-installatie niet mogelijk was, heeft KVMC een alternatieve oplossing ontworpen, waarbij de warmte opgeslagen wordt in een PCM-buffer. Phase Change Material (faseovergangsmateriaal) zijn materialen waarvan de faseverandering, van vast naar vloeibaar en vice versa, wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te staan. In PCM's wordt warmte opgeslagen voor gebruik op een later moment.
De warmte van de MER-ruimte met de centrale ict-apparatuur wordt in de winter gebruikt om de PCM-buffer te laden. In de zomer wordt deze warmte energieneutraal afgevoerd met PCM’s onder de computervloer. Deze bijzondere vorm van energietransitie zorgt ervoor dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van het te veel aan warmte. Overige maatregelen zijn goede isolatie, HR+++ beglazing, HR warmteterugwinning in de luchtbehandeling, LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie, daglichtregeling en PV(T)-panelen. Dit project en het aandeel van Van der Kooij vormt een blangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de vastgoedmarkt.

Lighthouse Award 2016
Hier leest u alles over de winnaar en de eervolle vermeldingen.
Hier leest u meer over de 21 ingediende voorstellen.

maart 2016


Zeer energiezuinig bouwen en renoveren wint terrein

Terug naar overzicht