Koninklijke erepenning

Salderingsregeling voorwaarde voor toekomst zonne-energie

thialf1.jpgThialf stadion-2.jpgThialf stadion-3.jpgThialf stadion-4.jpg
 
Zijn oproep op online kennisplatform Ensoc de salderingsregeling voort te zetten, werd in korte tijd 2.500 keer gelezen. De voorgenomen afschaffing of versobering houdt de gemoederen bezig. Van auteur Mark Kok van installatieadviesbureau K & R Consultants gaan we meer horen: “er is energie in overvloed, het issue is dat we de transitie gaan maken.”

Half april 2016 stuurde K & R Consultants een persbericht uit over het belang de salderingsregeling op zonnepanelen voor te zetten. Als de politiek de plannen doorzet de regeling vanaf 2020 te versoberen of af te schaffen, zal het aantal nieuwe particuliere zonnestroominstallaties drastisch verminderen. Bovendien zijn er dan nog nauwelijks of helemaal geen financiële argumenten meer om er te investeren.

3 scenario’s berekend
Het cijfermatige pleidooi is gebaseerd op berekeningen van een in gebruik zijnde PV-installatie. Mark Kok: “Voor een praktijkcase hebben wij drie mogelijke scenario’s uitgewerkt. De huidige situatie met salderingsregeling, het volledig afschaffen van de salderingsregeling en een tussenvorm, waarbij het voordeel van de salderingsregeling gehalveerd is. Hiervan zijn zowel de eenvoudige terugverdientijd, als de interne rentabiliteit berekend.”

Terugverdientijd zonder saldering + 25 jaar
Uit de resultaten blijkt dat de terugverdientijd met saldering van 10 jaar enorm stijgt naar meer dan 25 jaar zonder saldering. En dat het gerealiseerde rendement op de investering flink afneemt tot onder nul. “De huidige terugverdientijd van 10 jaar is voor veel mensen al lang, laat staan dat zij willen investeren in dergelijke systemen bij een afschaffing van de regeling of bij een tussenvorm”, aldus Kok.
Op de website van K & R Consultants is de gehele berekening na te lezen inclusief toelichting.

Grote gevolgen afschaffen saldering
Het persbericht is ook een poging van Kok’s bureau de politiek te bereiken, zodat bespreking van de regeling sneller op de agenda komt. “Voorlopig weigert de minister het onderwerp eerder te behandelen. De commotie op Ensoc verbaast me eigenlijk ook niet zo. Dit is weliswaar een klein onderwerp, maar afschaffing heeft verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van zonne-energie op de lange termijn. Bovendien: particulieren realiseren zich de effecten niet.”

We hebben energie in overvloed
“Nederland loopt niet voorop met duurzame energie. Wij horen zelfs bij de slechtste jongens van de klas. Terwijl de toekomst hernieuwbare energie is”, zegt Mark Kok overtuigd. “Als je verder in de tijd kijkt,” filosofeert hij, “er is energie in overvloed. De kunst is om dit op een goede manier te exploiteren. Het issue is dat we de transitie gaan maken. De zon heeft veelvouden van wat we nodig hebben. En dan hebben we het nog niet eens over andere vormen van duurzame energie, zoals wind.”

Gebouwen die energie produceren
De sector staat voor een groot maatschappelijk vraagstuk. De energieprestatie van nieuwbouw wordt steeds verder aangescherpt. Maar de uitdaging ligt in de bestaande bouw, meent Mark, want het percentage nieuwbouw is marginaal. “De uitdaging is dat we gebouwen gaan realiseren die energie produceren. Daar moeten we naar toe. Met duurzame energie met zon en wind. En met lokale opslag, al dan niet in combinatie met waterstof, want niet alle bronnen zijn altijd beschikbaar. We gaan toe naar een all electric samenleving. Alles wat we nu doen, moet daar al op gericht zijn. Natuurlijk kan dat nog niet voor alle projecten, maar laten we zorgen dat we er op voorbereid zijn.”

Over K & R Consultants
Het installatieadviesbureau van Mark Kok is gevestigd in Apeldoorn en heeft een goed ontwikkelde kostenexpertise, vertelt hij. “De combinatie bedrijfskunde en installatietechnisch advies komt bijvoorbeeld samen bij het analyseren van en adviseren over duurzame opties.” Van hem en zijn collega’s gaan we zeker meer horen.

De publiciteit over zijn oproep voor behoud van de salderingsregeling heeft hem aangenaam verrast. “Het is een goede manier om zo met onze ideeën en visies in beeld te komen. We hebben al meer onderwerpen op de rol staan.”

Mark is sinds 2004 lid van departement Gelderland en nu 5 jaar penningmeester. “Leuk in ons departement is dat onze bijeenkomsten altijd een inhoudelijk deel bevatten gecombineerd met een hapje eten en netwerken. De presentaties en projectbezoeken zijn heel divers. We hebben een brede vertegenwoordiging van de bouwkolom. Dus het kan over techniek gaan, maar ook over heel andere onderwerpen.”

Bij de foto’s
K & R Consultants is betrokken bij de vernieuwbouw van Thialf; het epicentrum van de internationale schaatssport. De hele technische installatie wordt all electric. Dit maakt het aankoppelen van duurzame elektriciteit zoals zonne-energie mogelijk. En dankzij warmte-koudeopslag (WKO) kan ook de restwarmte die vrijkomt bij het maken van ijs worden benut.

Thialf krijgt het grootste zonnedak op een sportstadion in Nederland. Op het dak van het Schaatshart van de Wereld komen ruim 5000 zonnepanelen. Het nieuwe Thialf verbruikt minimaal 50% minder energie dan het oude.


juli 2016


Salderingsregeling voorwaarde voor toekomst zonne-energie

Terug naar overzicht