Koninklijke erepenning

"Jaarlijkse Award versterkt zichtbaarheid Lighthouse Club in de bouw"

Toine van Casteren_3.jpgToine van Casteren_3sm.jpgToine van Casteren_4sm.jpg
 
Een 55 jaar jonge vereniging die alle bij de bouwsector betrokken partijen in iedere regio van Nederland omvat, dat is de Lighthouse Club. De wijziging van een tweejaarlijkse naar een jaarlijkse Lighthouse Award moet de zichtbaarheid van de vereniging in de bouw verder versterken, aldus landelijk voorzitter Toine van Casteren.

Het laatste jaarlijkse voorzittersoverleg in oktober waar de voorzitters van de departementen bij elkaar komen, werd voor het eerst voorgezeten door de kersverse landelijk voorzitter Toine van Casteren. Een overzicht met feiten en cijfers van de vereniging diende als leidraad voor de discussie waar de Lighthouse Club naar toe kan groeien en op welke manier. De Lighthouse Award heeft er een belangrijke rol in.

Award is verbindende factor
“Wij zijn geen belangenvereniging”, stelt Toine van Casteren, “maar een club die de band tussen professionals in de bouw versterkt. Ik vind dat we vooral moeten inzetten op het verbeteren van de onderlinge betrekkingen. De Lighthouse Award is bijzonder succesvol als verbindende factor. Je ziet dat we met de prijs in de volle breedte van de bouw aandacht hebben. Hij verbindt mensen binnen en buiten met elkaar. De award is dus een heel goed instrument om de Lighthouse Club te branden en ons imago te verbeteren. Dat merkte ik dit jaar tijdens de uitreiking van de award in Maastricht, zowel onze leden als de genomineerden reageerden heel positief.”

Van tweejaarlijks naar jaarlijks
De ambitie van het vernieuwde bestuur is de vereniging sterker te maken, met meer en jongere leden. Het ledenbestand moet een goede afspiegeling zijn van het huidige en toekomstige profiel van de sector.
Die ambitie is een forse uitdaging, meent Toine van Casteren. En de Lighthouse Award kan er geweldig aan bijdragen. Daarom besloten landelijk bestuur en stichting Lighthouse Fonds van deze tweejaarlijkse prijs een jaarlijkse te maken. De Award is een uitstekend middel om de LHC publieke bekendheid te geven, aantrekkelijk te maken voor nieuwe en jongere leden, de betrokkenheid van de leden te vergroten en kennis te delen.

Gestage groei met kwaliteit
De vereniging heeft ruim 1.200 leden in 36 departementen en wil de komende jaren groeien naar 1.500 leden. Los van die aanwas is een minstens zo grote uitdaging de verbinding met de sterk veranderende sector te behouden. “We willen groeien”, stelt van Casteren. “Een gestage groei is mogelijk, maar de kwaliteit staat altijd voorop.”
Tijdens het voorzittersoverleg in oktober bleek dat er tal van verfrissende initiatieven in de departementen zijn om jonge mensen te betrekken bij de club en manieren om talent te werven en een plaats aan te bieden in het departement. “Ik was aangenaam verrast over die ideeën. Het is nu zaak dat landelijk op te pakken en breed uit te dragen. Wel door een goede focus aan te brengen, want we moeten niet alles tegelijk doen.”

Lighthouse Award 2017
De inschrijving is geopend voor de Lighthouse Award 2017. Stichting Lighthouse Fonds daagt professionals, start-ups, scale-ups en grown-ups uit om zich aan te melden. Gezocht worden personen, projecten of organisaties die een buitengewone bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de bouwsector. Er is een geldbedrag aan verbonden van 5.000 euro voor de winnaar en 1.000 euro voor twee eervolle vermeldingen. Meedoen kan tot 17 februari 2017. Kijk voor meer informatie op de website.


november 2016


"Jaarlijkse Award versterkt zichtbaarheid Lighthouse Club in de bouw"

Terug naar overzicht