Koninklijke erepenning

Brainstorm Award 2017 levert departement veel ideeën op

markers-kl.jpgbusiness meeting-Freepik-sm.jpgmarkers-kl.jpg
 
Vier van de 21 inzendingen voor de Lighthouse Award 2016 kwamen tot stand door of met inbreng van departement Betuwe, bijna 20%. Het lijkt erop dat de leden dit aantal voor de komende Award gaan overtreffen: een brainstormsessie tijdens de december-clubavond leverde een lijst op van ruim 15 ideeën.

De timing de Award 2017 te agenderen tijdens de laatste clubbijeenkomst van het jaar was een goede: meedoen aan de Lighthouse Award 2017 kan tot en met 17 februari 2017. Nog ruim de tijd om over meedoen na te denken en dat concreet te maken met een inzending (of twee). Aankomend voorzitter Saskia de Jong leidde een brainstormsessie vanuit 2 uitgangspunten: nadenken over het indienen van iets waarbij je zelf betrokken bent, of waarover je een goed (bouwinnovatie-)gevoel hebt, in de eigen regio maar niet per se. En het noemen van mensen, initiatieven of projecten die het departement zou kunnen voordragen.

Transitie bouwsector rode draad
Tussen hoofdgerecht en dessert discussieerde het bijna voltallige departement over ideeën, thema’s, projecten en nieuwe ontwikkelingen. Men sprak in kleine groepjes met elkaar en schreef ideeën op uitgedeelde vellen papier. Tijdens de wrap up lichtten enkele leden de ideeën van de groepjes toe. Daarin kwam een rode draad naar boven die vrijwel alle onderwerpen met elkaar verbindt: de transitie die de bouwsector doormaakt ten aanzien van onze energieneutrale toekomst, klimaatverandering en daaraan gerelateerde productinnovatie zoals biobased materialen.
Van de ruim 15 ideeën kan minimaal een derde een concrete inzending worden, zo werd ter tafel geschat. Leden beloofden daartoe ook anderen op inzenden voor de Lighthouse Award 2017 te attenderen.

Voordracht departement Betuwe
Een andere rode draad in de ideeën betreft een lid van het departement: Carl-peter Goossen van Bouwnext. Hij is betrokken bij tal van organisaties, bedrijven en ontwikkelingen op het terrein van energieneutraal bouwen en renoveren en inspireert velen al jarenlang met zijn initiatieven, kennis en ideeën. Tijdens Saskia’s inleiding over de brainstormsessie werd zijn naam al direct spontaan geroepen, als persoon die het departement graag een zetje in de rug geeft.
Aan het eind van de sessie besloot het gezelschap unaniem Carl-peter Goossen voor te dragen voor de Award 2017. Over het voordragen van een persoon, project of initiatief als departement schreven we al eerder een artikel.

Award is verbindende factor
Na een succesvolle Award dit jaar organiseert het Lighthouse Fonds de prijs ook in 2017. Het fonds zoekt personen, projecten, of organisaties die een buitengewone bijdrage leveren aan de bouwsector. Op het gebied van architectuur, bouwconstructie, installatie, renovatie, transformatie, ruimtelijke ontwikkeling, vastgoedontwikkeling, bestuurlijke- of procesvernieuwing. In de meest brede zin en in welke vorm dan ook.

“De Lighthouse Award is bijzonder succesvol als verbindende factor. Je ziet dat we met de prijs in de volle breedte van de bouw aandacht hebben. Hij verbindt mensen binnen en buiten met elkaar,” aldus landelijk voorzitter Toine van Casteren in dit interview.

Klein maar betrokken departement
Overigens: waar een klein departement goed in kan zijn. Betuwe heeft krap 20 leden, het departement is gesitueerd in een landelijke regio met relatief beperkte bedrijvigheid. Voor de Lighthouse Club is het echter een zeer betrokken departement: 2 leden zitten in het Landelijk Bestuur voor Fonds en ledencommissie. Een derde lid is betrokken bij de communicatieactiviteiten van het Fonds en verzorgt Flits en website (en schreef dit artikel).

Ga ook brainstormen!
Het departement tipt andere departementen ook een brainstorm te organiseren. Ingewikkeld is het niet en het levert veel op. Het leidt tot waardevolle dynamiek tijdens een clubbijeenkomst én inspireert mee te doen met de Award of anderen daarop te attenderen. Een voordracht van het departement is bovendien een teken van steun die de betrokkene altijd kan gebruiken.

Meer lezen over inzenden over de Award 2017 op deze pagina


December 2016Brainstorm Award 2017 levert departement veel ideeën op

Terug naar overzicht