Koninklijke erepenning

Wet Kwaliteitsborging verenigt meerdere departementen

Bijeenkomst SKG.JPG
 
Eind november waren er ruim 30 leden van verschillende departementen (Betuwe, Valleiregio, ‘s-Hertogenbosch en Rivierengebied) te gast bij SKG-IKOB. Harry Nieman van Instituut voor Bouwkwaliteit hield een presentatie over de Wet Kwaliteitsborging. Harry Nieman is oprichter van de Nieman groep en één van de kwartiermakers van deze wet. In dat kader is hij betrokken geweest bij het proces van overwegingen en het samenstellen daarvan. Op de website van de Lighthouse Club is al eerder aandacht geschonken aan de Wet kwaliteitsborging Bouw. Een wet met mogelijk aanzienlijke gevolgen voor de aannemer.

Eind november waren er ruim 30 leden van verschillende departementen (Betuwe, Valleiregio, ‘s-Hertogenbosch en Rivierengebied) te gast bij SKG-IKOB. Harry Nieman van Instituut voor Bouwkwaliteit hield een presentatie over de Wet Kwaliteitsborging. Harry Nieman is oprichter van de Nieman groep en één van de kwartiermakers van deze wet. In dat kader is hij betrokken geweest bij het proces van overwegingen en het samenstellen daarvan. Op de website van de Lighthouse Club is al eerder aandacht geschonken aan de Wet kwaliteitsborging Bouw. Een wet met mogelijk aanzienlijke gevolgen voor de aannemer.

Als gevolg van de Wet Kwaliteitsborging zullen gemeenten niet meer toetsen aan bet Bouwbesluit, maar controleren of een aannemer werkt met een goed gekeurde methode voor kwaliteitsbewaking. Marktpartijen dragen zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging. Gedurende het bouwproces zal een kwaliteitsborger voor de inhoudelijke toetsing van het werk zorg dragen, aan de hand van een toegelaten en geschikt instrument. Harry Nieman benadrukt dat de wet een mentaliteitsverandering in de bouw verlangt. “De sector moet bewegen van op tijd opleveren naar kwaliteit opleveren".

Na de enthousiaste toelichting van Harry Nieman en de ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen, kregen de leden aansluitend een rondleiding in het bedrijf SKG-IKOB. Hier konden diverse proefopstellingen, verouderingsonderzoeken, testapparatuur, etc. worden bewonderd.

Gedurende de naborrel en het buffet werd er onderling veel nagepraat over het onderwerp en wisten de leden van de verschillende departementen elkaar makkelijk te vinden. Wij kijken terug op een geslaagde interdepartementale bijeenkomst waar veel nieuwe contacten zijn gelegd.

De departementen Betuwe, Valleiregio, ’s-Hertogenbosch en Rivierengebied stellen graag de presentatie van Harry Nieman beschikbaar voor andere departementen.

Bijlage

Wet Kwaliteitsborging verenigt meerdere departementen

Terug naar overzicht