Koninklijke erepenning

8 leden LHC Den Bosch koersen op een energieneutrale toekomst

den bosch.jpgBinnendieze - foto Feitse Boerwinkel1.jpgbuiten stadspoort Den Bosch - foto Feitse Boerwinkel.jpgden bosch1.jpgPaul Buitenhek1.jpg
 
Je maakt een praatje bij de maandelijkse bijeenkomsten. Soms heb je een klik en bouw je een band op met elkaar. Heel informeel startten 2 Bosschenaren in 2015 een ‘voeten-op-de-tafel gesprek’ met 10 deelnemers buiten de reguliere LHC-ontmoetingen om. Zou er meer te halen zijn uit de prettige contacten tussen een aantal leden uit de omgeving Den Bosch? Twee jaar later is dat met een volmondig ja beantwoord; met de energietransitie in het vizier zijn zij samen lid geworden van vereniging DNA in de Bouw.

“Landschapsarchitect Alma Kennis en bouwjurist Erik Smit zijn de initiatiefnemers van onze Bossche Bende,” vertelt bouwmanagementadviseur Paul Buitenhek. Hij is de link tussen LHC Den Bosch en DNA in de Bouw. Paul is sinds enkele jaren lid van de Lighthouse Club en min of meer gelijktijdig lid geworden van DNA, waarvan hij ook bestuurslid is.
In 2015 benaderden Alma en Erik 8 leden van de Lighthouse Club, waaronder Paul, om te verkennen of het lidmaatschap hen nog meer zou kunnen brengen. “Dat jaar zijn we iedere 2 maanden met dit groepje bij elkaar geweest om ervaringen uit te wisselen en goed kennis te maken. Alle disciplines waren aan tafel vertegenwoordigd, dus geen dubbelingen. Aan het eind van het jaar zei iemand ‘nu kennen we elkaar en moeten we het concreet maken, boter bij de vis’.”

Alle disciplines aan tafel
Aan tafel zaten een architect, constructeur, aannemer, ontwikkelaar, bouwjurist, landschapsarchitect, vastgoedmanager zorginstelling, oud-aannemer, bouwprojectmanager en een adviseur stedenbouw en planologie, somt Paul op. “We wisten dat we samen op wilden trekken, maar nog niet echt op welk gebied.” Verschillende thema’s passeerden de revue, vertelt hij. De richting van het energieneutraal maken van gebouwen leek een logische, “de wetgeving legt ons dat dwingend op, we moeten gebouwen anders gaan ontwikkelen”, stelt Paul. “Ik heb die ontwikkeling direct gekoppeld aan de koers en visie van DNA in de Bouw.”

Nu de voorsprong pakken
Eenvoudiger gezegd dan gedaan natuurlijk. De groep gaf zichzelf enkele maanden de tijd om te bepalen of die richting inderdaad voor iedereen de gewenste was. “Het bleek dat slechts enkelen binnen onze groep kennis over energieneutraal bouwen hadden”, zegt Paul. “Het leuke was wel dat dat thema bijna iedereen aansprak en dat men inzag dat het van belang is nu die voorsprong te pakken. We zien dat slechts een ondergeschikt deel van de bouwsector bezig is met het actief verkrijgen van kennis en ervaring om gebouwen energieneutraal te maken. Dus daar ligt voor ons een grote kans.”

Kansen van een energieneutrale toekomst
Op initiatief van Paul nodigde de groep Carl-peter Goossen uit er over te komen vertellen. Hij is oprichter van DNA in de Bouw, expert op het gebied van energieneutraal bouwen en renoveren en bovendien lid van LHC Betuwe. “Ik wilde hem het verhaal over belang, noodzaak en kansen van een energieneutrale toekomst laten vertellen en zo de mensen enthousiast maken.” Dat lukte uitstekend.
Uiteindelijk bleef een groep van 8 mensen over. Drie mensen haakten om verschillende redenen af en een adviseur installatie en bouwfysica sloot nog aan.

Iedereen werd steeds enthousiaster
Rond de zomer van 2016 sprak men onderling uit echt werk te willen maken van kennisontwikkeling. Paul: “Je hebt door het sleutelgat mogen kijken, maar je weet niks. Nu moet je kennis zien te krijgen.” Dat is in gang gezet met een cursus van Carl-peter tijdens 4 avonden. “We merkten dat iedereen steeds enthousiaster werd”, aldus Paul Buitenhek.
“Zo ontstond ook het idee de vestiging Den Bosch binnen DNA in de Bouw op te richten, hoe wisten we nog niet. De anderen besloten alvast lid te worden van de vereniging en in 2017 vooral naar de expertmeetings te gaan die DNA regelmatig organiseert in Arnhem. Parallel daaraan zijn we bezig ons eigen netwerk in de regio te benaderen en verkennende gesprekken te voeren dat die vestiging er komt. We gooien kleine visjes uit en kijken of er iets aan de hengel komt. Uiteindelijk willen we natuurlijk graag in projectsituaties terechtkomen.”

Olievlek groter maken
Paul kan aantonen dat dat werkt. Hij is betrokken geraakt bij energieneutrale projecten door de kennis die hij bij DNA heeft opgedaan. De 7 anderen gaan nu dat traject in. “We profileren ons nog niet gezamenlijk zoals DNA-leden in het Arnhemse dat al doen. We doen het nu bewust low profile, maar wel met de intentie dat nadrukkelijker te gaan doen. We gaan ook bijeenkomsten van DNA in Den Bosch organiseren, zodat we de olievlek in deze regio groter maken. Het bestuur van DNA is daar ook enthousiast over. We hebben alles in huis, dus in principe kunnen we een project helemaal samen uitvoeren. Een installateur zou nog een mooie aanvulling zijn. Maar dan moet hij wel van 2 netwerken lid zijn of willen worden!”

Over DNA in de Bouw
DNA in de Bouw wil duurzaam, gezond en energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen. De vereniging werkte van 2012 tot 2015 met de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem Nijmegen samen in een EU-project, om energieneutraal bouwen in de regio te stimuleren. Met projecten en kennisontwikkeling wakkert DNA innovatie in de bouw- en installatiesector aan. DNA heeft ruim 50 leden, voornamelijk mkb-bedrijven en zelfstandige ondernemers. Er zitten nog meer LHC-leden bij uit andere departementen.
Door het EU-project lag de focus van DNA op de regio Arnhem-Nijmegen, een groot deel van de leden is in de ruime omtrek gevestigd. Met de nieuwe leden uit Den Bosch komt de wens snel dichterbij ook in andere delen van het land activiteiten te organiseren.

Leden DNA Den Bosch
Alma Kennis – landschapsarchitect www.aksis-atelier.nl
Eric Smit – bouwjurist www.kantoorsmit.nl
Paul Buitenhek – bouwmanagement en advies www.tekton-bm.nl
Martien van den Bouwhuijsen – bouwkundig aannemer www.bouwhuijsen.nl
Jan Willem van der Camp – constructeur www.goudstikker.nl
Lex Kuin – architect www.kuinkuin.nl
Robert Jan Verkuylen – stedenbouw/planologie www.bureauverkuylen.nl
Joost Willems – adviseur installatie en bouwfysica www.swebru.nl

foto's Binnendieze en buiten de stadspoort: Feitse Boerwinkel

februari 2017


8 leden LHC Den Bosch koersen op een energieneutrale toekomst

Terug naar overzicht