Koninklijke erepenning

Het draait allemaal om gebouwen

Apotheek homepage.pngApotheek DH.pngcfpb printscreen site.jpgFLEX.jpgKetelhuis Bouwvisie.jpg
 
Een ketelhuis dat wordt omgetoverd tot een nieuw duurzaam kantoor, een apotheek met een nieuwe interieurbeleving, een centrum dat kennis vertaalt naar functionele eisen voor kantoren, en een innovatieve toekomstbestendige woning. Stuk voor stuk zijn het zeer inspirerende inzendingen voor de Lighthouse Award 2017. De gemene deler? Het draait allemaal om gebouwen.

In het voormalige ketelhuis van de Vredestein fabrieken in Doetinchem komt een nieuw duurzaam kantoor. De aanzichten van het gebouw blijven daarbij zoveel mogelijk intact om de industriële uitstraling te behouden. “Ook de monumentale glasgevel blijft geheel bestaan”, licht lid departement De Achterhoek Frank Postma van Bouwvisie toe. Frank heeft zijn project ‘Transformatie ketelhuis Doetinchem’ voorgedragen voor de Lighthouse Award 2017. “Indien Bouwvisie wordt genomineerd, zal ons bedrijf het geld inzetten om een ander project verdergaand te verduurzamen”, belooft hij.

De opdrachtgever en makelaar hebben in overleg met Bouwvisie een hoge duurzaamheidsambitie gerealiseerd. Er wordt zorgvuldig en milieubewust met bestaande materialen omgegaan en het casco blijft staan. “De indeling wordt flexibel en toekomstbestendig ingericht”, verduidelijkt Frank. “Er is speciale aandacht voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.” Het gebouw is hoogwaardig geïsoleerd, er komt een extra isolatie glaswand achter de monumentale gevel en de luchtlekken worden afgedicht. “We gebruiken een wtw unit met bypass voor de ventilatie. De ruimten worden energiezuinig verwarmd en gekoeld door een lucht-water warmtepomp (VRF) systeem.”

Daarnaast wordt ledverlichting met aanwezigheids- en daglichtregeling toegepast. “Met dit maatregelpakket behalen we een gemiddelde GPR gebouwscore van 7,76 met een hoge emissiereductie van 87%. De hoge GPR score geeft een onafhankelijk inzicht weer in de mate van duurzaamheid voor dit kantoor.”

Voor de aftopping in de meer-investering in dit duurzame kantoorpand zijn fiscale subsidies EIA aangevraagd. “De duurzame transformatie van het oude ketelhuis naar een modern, energiezuinig, comfortabel, toekomstgericht en gezond kantoorpand is een voorbeeld hoe er in Nederland met vastgoed zou moeten worden omgegaan”, meent Frank.

Apotheek
Apotheek Prins Hendrikplein in Den Haag had al een aantal jaar last van een licht afvlakkende omzet en marges, terwijl door de vergrijzing de vraag blijft toenemen. “Vanuit een klantgerichte visie kwam mijn opdrachtgever bij me met de vraag een apotheek te ontwerpen met een hele nieuwe interieurbeleving”, vertelt lid van departement ’t Groene Hart van Holland, Helene Mulder van Helene Mulder Interieurs.

In het project werkten de aannemer, interieurbouwer en opdrachtgever nauw samen. “Na een gedegen onderzoek in de buurt - waar staat de apotheek, wie wonen er, welke buurtinitiatieven zijn er - hebben wij de uitkomsten vertaald in een vernieuwend plan. We hebben daarbij ook onderzocht welke ontwikkelingen er zijn in de branche.”

Het is weliswaar geen groot project, maar toch interessant, motiveert Helene. “Kenmerkend voor dit project in het kader van de Lighthouse Award 2017, is het feit dat je als klein bedrijf de samenwerking moet zoeken met anderen om een project succesvol uit te voeren: de groeiende netwerksamenleving als kritische succesfactor voor kleine ondernemingen.” Helene heeft echter ook contact gezocht met de maatschappelijke omgeving, namelijk de buurtbewoners. “Dit heeft geleid tot uitgangspunten voor het ontwerp en de uitwerking. Deze samenwerking leidt vervolgens tot draagvlak voor de apotheek in de buurt en is dus interessant voor de ondernemende apotheker.” Ze is tevens van mening dat de apothekersbranche in een transitie verkeerd. “Men gaat niet meer alleen naar de apotheek om medicijnen te halen, maar de apotheker zal steeds meer een retailfunctie gaan vervullen.” Het ontwerpconcept is gebaseerd op de sfeer in de wijk, de vele authentieke winkels en de maritieme kleuren en materialen van zeehelden. “Het is een heel bijzondere plek in Den Haag. De mensen zijn er echt trots op een ‘Zeeheld’ te zijn.”

Gebruik en beleving
Het Center for People and Buildings (CfPB) verzamelt sinds 2001 op systematische wijze gegevens over gebruik en beleving van eindgebruikers in utiliteitsgebouwen. “Deze kennis vertalen we naar functionele eisen voor kantoren”, licht Wim Pullen, directeur van het CfPB toe. “De economische effecten voor investerings- en exploitatiekosten voor aanpassing van vastgoed aan deze functionele eisen implementeren wij op innovatieve wijze in de integrale kaderstelling FWR.”

Fysieke Werkomgeving Rijk is de normstelling voor de inrichting van rijkskantoren. “De kennis van belevingskwaliteit - die dus verder gaat dan technische kwaliteit - is nu zo ver ontwikkeld dat toepassing in de bouw mogelijk is op basis van 'evidence'. De kennis en instrumentatie zijn beschikbaar en aangetoond binnen de sector rijkskantoren.” Wim meldt het project ‘Evidence based toepassing van gebruikerservaringen op kosten kwaliteitsafwegingen in de U-Bouw’ zelf aan, voor de Lighthouse Award 2017.

De stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings richt zich op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het doel is het bevorderen van onderzoek, productontwikkeling en kennisoverdracht op dit gebied. “Wij doen dit voor en met overheden en bedrijven.” Een tweede doel van het CfPB is het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen leerstoelen van verschillende universiteiten onderling, en de beroepspraktijk voor zover het de relatie tussen mensen, werk en werkomgeving betreft.

Innovatief woonconcept
“Namens departement Noordzeekanaalgebied dragen wij FLEX! voor, voor de Lighthouse Award 2017”, meldt vicevoorzitter van het departement, Cees van der Meer. “Dit bedrijf is vanuit twee architectenbureaus op het dieptepunt van de crisis opgezet door één van onze leden, Erwin Spuybroek. Het idee is in 2013 bekroond met de Slimbouwen prijs. Ondanks alle moeilijke jaren is stug doorgezet en is het innovatieve woningconcept dit jaar in een pilotproject gerealiseerd.”

FLEX! is een slim bouwsysteem dat ruimte biedt aan de woonvormen voor nu en later, legt Cees uit. Het huis en de installaties kunnen door standaardisatie op elke locatie, snel en betaalbaar worden gebouwd. De binnenkant van de woning wordt daarbij steeds aangepast aan de wensen van de gebruiker. “Gedurende de vijftig jaar dat een woning er staat, zullen er vijf tot tien generaties bewoners gebruik van maken. Elk met hun eigen wensen en smaken. Een woning gemaakt op de vraag van vandaag, biedt weinig meerwaarde voor haar bewoners in de toekomst. Bij FLEX! begint duurzaamheid met een toekomstbestendige woning dat aan nieuwe inzichten kan worden aangepast.”

Met het woningbouwconcept en pilotproject in Veen 'Het gaat om de bewoners, stommerd!' heeft FLEX! zich in de praktijk bewezen, meent Cees. “Het totaalconcept is zeer innovatief. Zowel in ontwerp als in bouwproces en commercieel. FLEX! is geen papieren idee gebleven; voorwaar een prestatie met alle tegenwind van de afgelopen jaren! Wij vinden dan ook dat dit innovatieve concept en het doorzettingsvermogen van de oprichters beloond moeten worden met de Lighthouse Award 2017.”

maart 2017


Het draait allemaal om gebouwen

Terug naar overzicht