Koninklijke erepenning

Bouwproject als ‘beste buur’ zorgt voor minder hinder

manager bouwplaats-kl.jpgbouwfoto BewusteBouwers.jpgIlja Werkhoven-2.jpgmanager bouwplaats-kl-sm.jpg
 
Blijvend verbeteren van de bouwplaats is wat Stichting Bewuste Bouwers met haar gedragscode nastreeft. Met als ideaal dat ieder project tijdens de uitvoering een beste buur is en overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Opdrachtgevers en marktpartijen zijn continu opzoek naar slimme oplossingen om de overlast van een project in een bewoonde omgeving zo veel mogelijk te beperken. De code vergroot het bewustzijn.

“De gedragscode helpt medewerkers op het project het bewustzijn te vergroten dat zij impact hebben op een omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren. Buiten, tijdens de uitvoering wordt je imago veelal bepaald. Zorg dus dat je aandacht hebt voor de mensen die het maken”, licht Ilja Werkhoven, directeur van stichting Bewuste Bouwers toe. Ilja is lid van departement ’t Groene Hart van Holland.
Het doel is dat de bouwplaatsmedewerkers in het dagelijkse werk rekening houden met de omgeving en het milieu. Ook toetst de code of het bouwbedrijf goed voor de medewerkers zorgt. Dit alles is ondergebracht in vijf pijlers: omgeving, veilig, vakmensen, milieu en verzorgd. Werkhoven: “Ieder project kan zich aanmelden om de gedragscode te gebruiken. Het is een laagdrempelig instrument dat niet uitsluit”.

Gedragscode voor de bouwplaats
Steeds vaker wordt er gebouwd in een bewoonde omgeving. Dat levert dilemma’s op als het gaat om omgevingsveiligheid en bereikbaarheid. Met audits, mysteriebezoeken en met tips en meldingen uit de omgeving via verbeterdebouw.nl wordt het aantoonbaar hoe projecten invulling geven aan de gedragscode. En wordt ook direct zichtbaar hoe zij scoren ten opzichte van andere deelnemers. De onafhankelijke stichting Bewuste Bouwers heeft veel kennis opgedaan op alle projecten die zij bezoekt. Deze kennis deelt ze verder op haar website en in de nieuwsbrief.

Praktische handvatten
Minder hinder en slimme, maar vooral ook praktische handvatten hoe je nu buiten aan de slag kan. Werkhoven sluit af met haar visie op de toekomst: “Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen om je te kunnen onderscheiden. Prijs blijft belangrijk, maar minder hinder en een veilige omgeving blijkt steeds vaker van doorslaggevend belang te zijn.”

maart 2017


Bouwproject als ‘beste buur’ zorgt voor minder hinder

Terug naar overzicht