Koninklijke erepenning

“Wij hebben iedereen nodig”

Karel.jpg
 
Karel Dekker gebruikt het LHC (Lighthouse Club Nederland)-netwerk om zijn duurzame ambities te realiseren. Maar andersom voedt hij Lighthouse Club Nederland ook vanuit andere platforms. Dat tweerichtingsverkeer is hard nodig.

Gebouwen zijn de levensmissie van architect Karel Dekker (KD/Consultants). Zo is hij al 40 jaar ‘ambassadeur’ van de duurzame bouwmethodiek Open Bouwen en sinds 2006 parttime onderzoeker bij het Center for People and Buildings. CfPB onderzoekt interacties van gebouwen en hun gebruikers, bijvoorbeeld qua energieverbruik, tevredenheid, productiviteit en gezondheid. “Ik bespreek mijn onderzoeken op het gebied van hergebruik en flexibiliteit van gebouwen met allerlei partijen die binnen LHC zijn vertegenwoordigd. Wij vragen elkaar advies en wisselen kennis uit; daar heb ik veel aan.”

Overheid
Ook het Overleg Infrastructuur en Milieu valt op zijn expertise terug. Als expertteam-lid houdt hij zich bezig met de transitie van gebouwen. Onlangs ging een onderzoeksrapport over de relatie van vastgoed met duurzaamheid naar de Tweede Kamer. En hij neemt deel aan werkgroepbijeenkomsten in het kader van de Nationale Omgevingsvisie. “Die ontwikkelingen bij de overheid, regering en kabinet meld ik vervolgens bij LHC”.

Corporaties
Vorig jaar startte Dekker een ambitieuze actie richting woningcorporaties. “In de jaren zestig hebben veel gemeenten gestandaardiseerde sociale woningen gebouwd (keuzeplannen), die veel energie verbruiken. Ik heb industriële partners, onder andere binnen de LHC, gezocht om een slim en innovatief energieconcept met herhaalbare technologie te ontwikkelen.” De eerste drie renovatiepilots worden momenteel voorbereid. “Om dit naar nationale schaal uit te rollen, vraag ik LHC-leden om, zodra de pilot projecten van start gaan, zich bij mij te melden om kennis te delen bij soortgelijke initiatieven. Wij hebben erg veel capaciteit en een industriële aanpak nodig.”

Politiek
LHC loopt als een rode draad door Dekkers activiteiten, al sinds hij in 1980 het toenmalige LHC-departement Groene Hart mede oprichtte. Ook bijvoorbeeld bij de studie naar de duurzame transitie van Rijkskantoren, de CfPB-studie naar de invloed van binnenmilieu op de productiviteit van mensen voor Platform 31 en zijn medewerking aan het partijprogramma van D66. Netwerken kent geen grenzen en hij vindt LHC een fijn platform om ervaringen te delen. “Om in de komende 15 jaar drie miljoen woningen energieneutraal te maken, moet je zowel de politiek als de bouwnijverheid bereid krijgen. Wij hebben iedereen nodig.”

“Wij hebben iedereen nodig”

Terug naar overzicht