Koninklijke erepenning

Vijf vragen aan… Ronald Gout

gout.jpg
 
Lid van het landelijk bestuur sinds 2017 en voorzitter van de ledencommissie.
1. Wat voor bestuurslid heeft de LHC met jou binnengehaald?
2. Voor wat voor soort vragen mogen je mede (bestuurs) leden je ’s nachts wakker maken?
3. Wat is je visie op de bouwsector?
4.Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen voor de LHC?
5. Waarom ben je lid geworden van de LHC en niet van een andere vereniging?


1. Wat voor bestuurslid heeft de LHC met jou binnengehaald?

Na 11 jaar bestuurslid te zijn geweest van het departement Stedendriehoek werd het tijd het stokje zou over te dragen. Ik wilde me wel voor de club in blijven zetten. Toevallig kwam een openstaande positie binnen de ledencommissie op mijn pad, waarop ik direct enthousiast heb gereageerd. Zowel in de ledencommissie als in het landelijk bestuur doe je dingen samen.
Ik zie daarin een parallel met één van mijn hobby’s; ik speel basgitaar, welk instrument naar mijn mening het best tot zijn recht komt in het gezelschap van andere instrumenten die alle op hun eigen manier belangrijk zijn; kortom: samen muziek maken.

2. Voor wat voor soort vragen mogen je mede (bestuurs) leden je ’s nachts wakker maken?

Ik ga ervan uit dat iemand mij alleen om een serieuze en dringende reden wakker maakt en in dat geval mag dat alles zijn.

3. Wat is je visie op de bouwsector?

De bouwsector is bij uitstek een sector die zich leent voor innovatie en verduurzaming, vanwege de omvang van de producten (gebouwen), de impact op de leefomgeving en mobiliteit, de werkgelegenheid en het enorme gebruik van grondstoffen.
Daarnaast zou de bouwsector een (nog) actievere rol kunnen hebben in de volkshuisvesting. Anno 2017 zou iedereen in dit land een goede en betaalbare woning moeten kunnen hebben, zonder daarvoor jaren op een wachtlijst te moeten staan of jarenlang te moeten sparen.

4.Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen voor de LHC?

Het aanzien en de geloofwaardigheid van de bouwsector hebben door de bouwfraude affaire een behoorlijke knauw gekregen. Daarnaast lijkt de bouw niet voorop te lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen (zelfs duurzame bouwprojecten zijn nog incidenteel). Ik denk dat de LHC kan bijdragen aan het verhogen van de maatschappelijke relevantie van de bouwsector.

5. Waarom ben je lid geworden van de LHC en niet van een andere vereniging?

Ik ben in 2000 van woon- en werkplaats veranderd en werd kort daarna gevraagd me aan te sluiten bij departement Stedendriehoek. Een mooie kans om veel mensen in de sector te leren kennen. Na enkele jaren ben ik bestuurslid geworden van het departement en dat heb ik ruim 11 jaar met plezier gedaan. In ons departement worden lezingen en projectbezoeken door de leden zelf verzorgd, dus kennisdeling binnen het eigen departement.

Overigens ben ik ook lid van een andere vereniging en deze sluit specifiek aan bij mijn vakgebied elektrotechniek.

Vijf vragen aan… Ronald Gout

Terug naar overzicht