Koninklijke erepenning

Vijf vragen aan… Leontien de Waal

Leontien-de-Waal-6.png
 
1. Wat voor bestuurslid heeft de LHC met jou binnengehaald?
De bouw is een prachtige sector. Door ontwerpen, ontwikkelen en bouwen komt er letterlijk iets tot stand. Het is voor de sector wel een uitdaging om een goed belegde boterham te verdienen. De faalkosten zijn nog altijd hoog en de marges zijn relatief dun vergeleken bij andere sectoren. Als marktanalist Bouw bij Rabobank zit ik vaak aan tafel met klanten en praten we over hun strategie en prestaties. Hoe creëer je met onderscheidende producten en diensten een voorsprong op de concurrentie? Tegelijkertijd is beter samenwerken in de keten een must om verder te komen op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Binnen de Lighthouse vind je leden met een sterke drive om kennis te delen en samen verder te komen en dat spreekt me enorm aan.


2. Voor wat voor soort vragen mogen je mede (bestuurs) leden je ’s nachts wakker maken?
Mijn drive ligt bij anderen met kennis en inzichten vooruit helpen. Dat is ook het motto van de commissie communicatie en mijzelf binnen het landelijk bestuur. Er ligt zoveel kennis en expertise besloten bij de verschillende Lighthouse departementen. De uitdaging ligt in het ontsluiten hiervan, door meer de connectie te maken met elkaar. Bijvoorbeeld door het organiseren van een interdepartementale bijeenkomst. Je kunt me altijd ’s nachts wakker maken, maar overdag heb je qua sparringpartner meer aan me.

3. Wat is je visie op de bouwsector?
De bouwsector staat voor grote veranderingen. Duurzaam en circulair bouwen worden de norm, terwijl tegelijkertijd productiviteitsverbetering en het zinvol toepassen van nieuwe technologie belangrijk zijn. De bouwproductie groeit weer fors, maar toch is het lastig om een gezond rendement te behalen. Door slimmer te ontwerpen en te bouwen door middel van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) kunnen veel inefficiënties in het bouwproces worden voorkomen. Gestandaardiseerd maatwerk wordt mogelijk, zonder dat bijvoorbeeld woningbouw eenheidsworst wordt. Over een aantal jaar hebben bovendien de meeste bouwwerken een materialenpaspoort en gaan woningen en gebouwen energie leveren i.p.v. gebruiken. Omdat de bouwsector verandert, zal de omgeving moeten meebewegen. Zo vraagt een circulaire bouweconomie ook een andere rol van bijvoorbeeld financiers.

4. Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen voor de LHC?
De LHC staat op een belangrijk punt in haar bestaansgeschiedenis. Door vergrijzing die ook onze vereniging raakt, vloeit er de komende jaren veel kennis weg uit de vereniging. Tegelijkertijd is ook nieuwe kennis nodig om mee te komen in de nieuwe realiteit en een antwoord te bieden op maatschappelijke vragen. Deze nieuwe kennis zit voor een groot deel bij nieuwe, jongere leden die beter weten hoe nieuwe technologie bijdraagt aan comfortabeler wonen, energiezuinigere gebouwen en infrastructuur die langer mee gaat. De LHC staat voor de uitdaging om meer diversiteit te generen binnen de club. Vraagstukken in de gebouwde omgeving gaan steeds vaker over integrale oplossingen voor wonen, werken en mobiliteit. Die integraliteit moet je kunnen vinden binnen de Lighthouse club en dat vraagt om diversiteit.

5. Waarom ben je lid geworden van de LHC en niet van een andere vereniging?
De eerste Lighthouse Club ontmoeting voelde direct heel prettig. Je maakt snel contact en iedereen voelt zich een visitekaartje van de sector. Samen leggen we de basis voor succes. Dat ligt toch anders wanneer je je aansluit bij een algemene businessclub of ondernemersvereniging. De onderwerpen die aan bod komen in presentaties zijn vaak prikkelend en dagen uit om je toekomstbeeld bij te stellen. Door de projectbezoeken kom je op bijzondere locaties en in bijzondere situaties. Het geeft je een ander perspectief en het zet aan tot nieuwe ideeën. De Lighthouse Club is een veilige en informele omgeving om met elkaar nieuwe oplossingen te verkennen waar de BV Nederland beter van wordt.


Vijf vragen aan… Leontien de Waal

Terug naar overzicht