Koninklijke erepenning

Lighthouse Award stimuleert innovatie in de bouw- en vastgoedsector

award.jpeg
 
Dit jaar wordt de Lighthouse Award voor de derde keer uitgereikt. De ambitie is om de award jaarlijks toe te kennen, als aanjager voor goede ideeën in de bouw- en vastgoedsector en om deze gelijk te honoreren. We spraken Toine van Casteren, voorzitter van de Lighthouse Club en Godard Kloos van het Lighthouse Fonds over innovatie in de bouw en het doel van de Lighthouse Award.

De Lighthouse Club (LHC) Nederland is een landelijke vereniging van zo’n 1300 beslissers in de bouw, verdeeld over ruim 30 regionale departementen. Een omvangrijke club met veel goede ideeën. “LHC is een groep professionals die representatief is voor de diversiteit in de bouw”, vertelt Van Casteren. “De departementen zijn zelfstandige units, ieder met hun eigen samenstelling. De kracht zit in die departementen, maar daarnaast willen we LHC ook landelijk op de kaart zetten. De Lighthouse Award is daar een uitstekend middel voor.”

Innovaties uitgelicht door LHC
“Met de Lighthouse Award laten we de kwaliteiten van onze club zien en geven we innovaties een podium en extra ondersteuning”, gaat Van Casteren verder. “We leggen ook een link met partijen van buiten de club uit de bouw- en vastgoedsector. Die kunnen zich dit jaar voor het eerst ook aanmelden voor de Lighthouse Award. “Zo halen we inspiratie van buitenaf naar de leden toe en ontstaan nieuwe verbindingen met de departementen. Bijvoorbeeld doordat start-ups de connectie maken met grown-ups.”

De Lighthouse Award stimuleert om goede ideeën boven tafel te krijgen, vanuit de club en daarbuiten. “Die moedigen we aan met een premie”, aldus Kloos. “De winnaar krijgt een geldbedrag van 5.000 euro. De twee eervolle vermeldingen ontvangen ieder 1.000 euro. Daarmee dek je een deel van de investerings- en ontwikkelingskosten of kun je het concept verder promoten. Daarnaast is de award een mooie manier om jezelf of je organisatie te laten zien als een partij die als koploper beweegt. De top 3 krijgt een jaar lang de gelegenheid zich te presenteren binnen LHC. Zo leg je een basis voor nieuwe samenwerking.”

LHC en sector hebben baat bij diversiteit
”In de Lighthouse Club vinden mensen elkaar om kennis te delen”, gaat Kloos verder. “Daarmee geven ze hun eigen ontwikkeling inhoud of komen ze tot passende oplossingen voor de vraagstukken die er liggen. De wereld wordt complexer en sneller. Het vraagt steeds meer specialismen om hierop in te spelen. Tegelijkertijd wordt een integrale benadering steeds belangrijker. Je kunt het niet meer met één specialisme af. Om echt meerwaarde te creëren voor de klant, de gebruiker of de maatschappij is het noodzakelijk om elkaar op te zoeken en kennis te bundelen.”

“We willen veel meer inzetten op jonge mensen en high potentials, vult van Casteren aan. De bouw verandert heel snel door digitalisering, BIM, Big data en domotica. De traditionele bouwsector loopt in deze nieuwe technieken wat achter, terwijl bijvoorbeeld de installatiesector juist vooroploopt. In dit soort vakgebieden zie je veel jonge talenten. Die verwelkomen we graag als lid van LHC. Zo worden moderne technieken geïntegreerd en ontstaat een mooie kruisbestuiving met de andere leden, die vaak jarenlange ervaring hebben in de bouwsector.”

Duurzaamheid belangrijk criterium
Bij de toekenning van de Lighthouse Award wordt specifiek gekeken naar duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Kloos: “Niet alleen energiereductie is belangrijk, maar ook een duurzaam businessmodel, circulariteit en transformatie. Een gebouw wordt bijvoorbeeld niet voor slechts 20 jaar neergezet, maar voor veel langer. De veranderende vraag naar functies en ruimtes moet geaccommodeerd worden. Dat vraagt om flexibiliteit van een ontwerp en om slim hergebruik van materialen. Ook duurzame partnerships en langdurige relaties met opdrachtgevers zijn essentieel.”

Schrijf je in voor de Lighthouse Award
“Duurzaamheid is een ‘containerbegrip’ geworden. Eigenlijk is iedereen met duurzaamheid bezig. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling, maar we dagen inschrijvers uit om na te denken over wat hun concept echt bijzonder en vernieuwend maakt”, sluit Kloos af. “Als je laat zien waar je mee bezig bent, kun je het toeval organiseren. Het triggert anderen, binnen of buiten de club, om contact op te nemen en je innovatie naar een hoger niveau te brengen. Je doet jezelf en de vereniging tekort als je je goede ideeën niet kenbaar maakt. Schrijf je vernieuwende initiatieven dus vooral in!”

Je kunt je tot 16 februari 2018 inschrijven voor de Lighthouse Award via dit inschrijfformulier.

Lighthouse Award stimuleert innovatie in de bouw- en vastgoedsector

Terug naar overzicht