Koninklijke erepenning

Maatschappelijke relevantie en herbestemming centraal bij Lighthouse Award 2018

 
Tegenwoordig hebben bijna alle succesvolle innovaties en startups naast een commercieel belang ook een maatschappelijke betekenis. In de bouw en vastgoedsector is ook herbestemming steeds meer een maatschappelijke opgave, om erfgoed duurzaam te behouden.


De volgende vijf inschrijvingen voor de Lighthouse Award 2018 maken een mooie koppeling tussen (her)bestemming en een maatschappelijke functie: een stadsvernieuwingsproject in de Alphen aan de Rijn, een eigentijds buurtklooster, een circulair gebouwde kliniek voor kinderpsychiatrie, en familiekerk omgebouwd tot familiehuis voor chronisch zieke kinderen en een stichting het hergebruik van brugwachtershuisjes stimuleert.

Herontwikkeling De lage Zijde
De lage Zijde is een stadsvernieuwingsproject in de gemeente Alphen aan de Rijn waar wonen, winkelen en horeca samenkomen. Jarenlange verpaupering is hier een halt toegeroepen. Met name de door de persoonlijke en tomeloze inzet van wethouder Gerard van As, die met zijn 70+ al met pensioen had kunnen zijn. Aan de Lage Zijde worden ruim 500 woningen gebouwd, waarvan 200 sociale huurwoningen. Ook restaurants en een haventje zijn onderdeel van de ontwikkeling. En er volgt nog meer, zoals een bibliotheek en de renovatie van het aangrenzende winkelcentrum de Aarhof. Na jaren van politieke en ambtelijke onmacht is iedereen in de stad vol lof over het resultaat.

Kerk en Klooster op Zuilen
In de Bethelkerk in het Utrechtse Zuilen houdt een kleine, vergrijsde groep mensen, wekelijks kerk. DODUVA (her)ontwikkelt het kerkgebouw tot een eigentijds buurtklooster. Het gemeentelijk monument uit 1955 wordt een energieneutraal, toekomstgericht gebouw. De geloofsgemeenschap blijft, maar in het gebouw komen ook 10 woningen. Zeven daarvan worden bewoond door een leefgemeenschap en de verkoop van drie woningen bekostigt de ver(nieuw)bouw van de kerk. De bewoners zeten zich in voor hun omgeving. Dit versterkt de sociale cohesie, voor een vitalere buurt en kerkgemeenschap. Dit project onderscheidt zich niet alleen op sociaal en technisch vlak, maar ook wat betreft geïntegreerde voorbereiding en bouw.

Kinder- en jeugdkliniek
Op het terrein van Emergis in Goes worden twee klinieken voor kinderpsychiatrie samengevoegd. Het bestaande gebouw wordt gerenoveerd, uitgebreid met nieuwbouw en gekoppeld aan het tegenoverliggende gebouw voor Ambulante zorg. In dit project wordt energiezuinigheid gecombineerd met circulair en biobased bouwen. Het doel: CO2-reductie, toekomstige restwaarde creëren en een Healing Environment voor de patiënten. Het energiezuinige gebouw wordt primair gebouwd uit geoogst materiaal van het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen. Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen volgende een circulair bouwen methodiek die is samengesteld uit modulair, demontabel bouwen en de toepassing van hergebruikte materialen. Het maatwerk wordt gemaakt in het Werk Leer bedrijf van Emergis.

Van Familiekerk naar Familiehuis
Na jaren van leegstand en verval wordt de monumentale Heilige Familiekerk in Rotterdam Noord volledig gerestaureerd en verbouwd. Medisch kindzorgcentrum CityKids begint er een instelling voor kinderen met een chronische ziekte en hun familie. Met vijf zorgfuncties onder één dak een uniek zorgconcept in Nederland. Er komen ook appartementen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zij worden bij de wijk het Familiehuis betrokken met verschillende dagactiviteiten. De instelling ligt naast een reguliere basisschool. Zieke en gezonde kinderen wonen, werken en spelen hier straks samen. Zo wordt in een aandachtswijk in Rotterdam gebouwd aan een inclusieve samenleving: ziek en gezond, met en zonder beperking, jong of oud, iedereen telt mee.

Stichting Brugwachtershuisjes
Stichting Brugwachtershuisjes wil leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming geven. Brugwachtershuisjes spreken tot de verbeelding, ze zijn vaak zorgvuldig ontworpen en staan op markante plekken. Deze kleine huisjes bieden grote kansen. Kansen voor ontmoetingen, het ontdekken van het verleden en de ontwikkeling van Nederland. Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert dit hergebruik en ondersteunt nieuwe gebruiksmogelijkheden. Lotti Hesper heeft deze stichting een paar jaar geleden opgericht. Inmiddels vraagt de Stichting op meerdere plaatsen succesvol aandacht voor en het hergebruiken van brugwachtershuisjes.


Terug naar overzicht