Koninklijke erepenning

Genomineerden Lighthouse Award 2018 zijn bekend!

 
De genomineerden van de Lighthouse Award 2018 zijn bekend! De 21 inschrijvingen uit de bouw- en vastgoedsector zijn door de jury onder andere beoordeeld op maatschappelijke relevantie, innovativiteit, marktpotentie, duurzaamheid, creativiteit en lef. Na rijp beraad zijn drie innovatieve concepten genomineerd: het woonlasten neutraal renoveren van de Flat Ellen, de Energiecampus in Leeuwarden en de Upfallshower. De winnaar wordt op 19 april bekendgemaakt, tijdens de Jaardag van de Lighthouse Club in Leeuwarden.

Woonlasten neutraal renoveren
De eerste genomineerde is de flat Ellen in Assen. Deze 55 jaar oude flat wordt volledig energieneutraal gerenoveerd, zonder dat de woonlasten voor de bewoners omhoog gaan. De verbouwing wordt namelijk gefinancierd met het Asser servicekostenmodel: de kosten worden verrekend met de servicekosten én besparingen op energielasten en toekomstig onderhoud. De Verenigingen van Eigenaren (VvE) sluit hiervoor een objectgebonden lening af. De investering is bij verkoop dus overdraagbaar op de nieuwe eigenaar. Voor de looptijd van de lening is ook de energieprestatie en het onderhoud gegarandeerd met een Meerjarenonderhoudsbegroting.

Nu Renolution en BouwNext dit model succesvol hebben toegepast in Assen, gaan ze het in heel Nederland uitzetten. “Dit nieuwe financieringsmodel kan als voorbeeld dienen voor VvE’s in heel Nederland”, aldus de jury. “Die staan in de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave. Deze opgave is niet eenvoudig, daar zijn veel verschillende partijen voor nodig, zoals banken, juristen, bouwers en installateurs. De renovatie van de Flat Ellen is een mooi voorbeeld van deze samenwerking.”

Energiecampus Leeuwarden
De tweede genomineerde is Energiecampus Leeuwarden. Een plek waar vroeger afval gestort werd, wordt nu een broedplaats voor innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Het corporate campusterrein levert groene energie én is een plaats om nieuwe duurzame technologieën te ontwerpen, te maken en in de markt te zetten. Op dit moment is de Energiecampus volop in aanleg. De oude N31 wordt 100% circulair hergebruikt in de nieuwe infrastructuur van het campusterrein.

De jury prijst vooral het lef van de initiatiefnemers Oosterhof Holman en Ekwadraat: “Uit alle beschikbare locaties is gekozen om de Energiecampus te realiseren op een oude vuilnisbelt. Een gedurfde keuze. Het project is circulair en er wordt duurzame energie opgewekt: voor de campus zelf, maar ook voor de stad Leeuwarden. Dat maakt Energiecampus Leeuwarden een bijzonder initiatief.”

Upfallshower
De derde genomineerde is de Upfallshower Upfallshower. Deze spaardouche vangt douchewater op en pompt het rond. Zo wordt tussen de 70 en 90% water, energie en afvalwater bespaard. Dit zorgt voor een EPC-verlaging tot 0.18 en een gemeten KIWA-efficiency van 70%. Het water wordt gefilterd en gereinigd met UV. Door steeds een klein beetje schoon, warm water toe te voegen blijft het water op temperatuur. De douche is bedacht door René Betgem en wordt gemaakt door Xenz in Dronten.

De Upfallshower is volgens de jury niet alleen duurzaam en innovatief: “De douche ziet er ook nog eens heel mooi uit en de gebruiker hoeft niets aan comfort in te leveren. Bovendien is de hij toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie. Al deze elementen zorgen dat de Upfallshower een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming waar we in Nederland voor staan.”

Prijsuitreiking
Van de drie finalisten worden videoverslagen gemaakt die tijdens Jaardag van de Lighthouse Club op 19 april worden vertoond. De winnaar wordt bepaald door de vierkoppige vakjury bestaande uit:
• Marjet Rutten: innovator, marketeer, publiciste en spreker in de bouw-, vastgoed- en installatiewereld
• Cees van der Meer: directeur KPO Planontwikkeling en bestuurslid van het Lighthouse Fonds
• Harmen de Haas: directeur Stadsontwikkeling en Beheer Gemeente Leeuwarden, lid departement Friesland
• Randy Riteco: directeur/eigenaar van Cubicco, de winnaar van de Lighthouse Award 2017


Terug naar overzicht