Koninklijke erepenning

Jaardag 2018 in het teken van vernieuwing

DSC2927-click.png
 
Leeuwarden was onlangs het toneel van de jaarvergadering van alle World Trade Centers ter wereld. Dit is niet alleen te danken aan de actieve lobby van het WTC Leeuwarden, maar ook aan het feit dat Leeuwarden dit jaar de Culturele hoofdstad van Europa is. Er werd zelfs een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen WTC Las Vegas en de WTC’s Leeuwarden en Twente op het gebied van technologie, wetenschap en innovatie.

Cultuur verbindt

Leeuwarden steekt in 2018 in alle opzichten zijn kop boven het maaiveld uit. Op een eigenwijze en innovatieve manier laat ze zich aan de wereld zien. De Friezen weten hoe ze het leven moeten vieren en daarbij een gezonde planeet achterlaten voor de generaties die nog komen. Cultuur is het middel om met veranderingen die daarbij horen om te gaan. Ook op de bouw- en vastgoedsector is dit van toepassing. Jeroen Rijnhart, voorzitter van Lighthouse Club departement Friesland en gastheer van de jaardag 2018: ‘de sector ondergaat een transitie naar een nieuwe werkelijkheid. In die nieuwe werkelijkheid moeten we beter samenwerken, willen we verder komen’.

Zomerse ontvangst door departement Friesland
Er had daarom dit jaar geen betere plek voor de LHC jaardag kunnen zijn dan Leeuwarden. Op 19 april werden de leden ontvangen in het provinciehuis met zijn prachtige binnenplaats en statenzaal. Het Friese decor was compleet door de hoogzomerse temperaturen die de diverse interessante excursies (Stadswandeling, LanFantaal, Blokhuispoort) nog meer luister gaven. Voorafgaand aan het culturele programma is er eerst de uitreiking van de Lighthouse Award door gedeputeerde Sander de Rouwe van de Provincie Friesland. Door middel van 3 inspirerende filmpjes presenteerden de genomineerden zich aan de leden. De energieneutrale renovatie van flat Ellen in Assen krijgt een verdiende eerste plaats, doordat de woonlasten voor de bewoners gelijk blijven. De energiecampus Leeuwarden en de Upfallshower krijgen een eervolle vermelding. Alle drie de inzendingen laten zien dat duurzaamheid en innovatie twee belangrijke ontwikkelingen zijn die de bouwsector van overmorgen markeren.

ALV in het teken van vernieuwing
Na de uitreiking van de Lighthouse Award is de jaarlijkse ALV waarin de financiële en organisatorische verslaglegging over 2017 de revue passeert. In 2017 heeft er vernieuwing in het landelijk bestuur en de commissies plaatsgevonden. Er is een nieuwe voorzitter voor de ledencommissie en ook voor het Lighthouse Fonds gekomen. Daarbij is ook een nieuwe route gezocht om de Lighthouse Award duidelijker voor het voetlicht te brengen en te etaleren als visitekaartje voor de vereniging. De herpositionering van de Lighthouse Award is ook aangegrepen voor de aftrap van de vernieuwingscommissie. De Lighthouse Club is een mooie vereniging, maar zal nieuwe manieren moeten vinden om leden te blijven binden en boeien. Daarbij spelen de uitdagingen om de diversiteit in het ledenbestand te vergroten en in te steken op verjonging. Op voorspraak van de vernieuwingscommissie heeft bureau PingPong haar eerste ideeën gepresenteerd voor de herijking van de missie en visie van de verenging, welke de basis is voor de Lighthouse club 2.0. Met veel interesse is er door de leden kennis genomen van de bevindingen uit het verkennende onderzoek. In de komende periode zal PingPong in opdracht van de vernieuwingscommissie en het landelijk bestuur een plan van aanpak ontwikkelen voor het herpositioneren van de Lighthouse Club.

Tip aan de Lighthouse Club
Bij het diner op de binnenplaats van de voormalige gevangenis Blokhuispoort wordt er nog flink nagepraat over de fantastische excursies en over de vernieuwingskoers van de vereniging. Er is een haarscherp en humoristisch betoog van strafrechtadvocaat Wim Anker. Wim praat de leden bij over de ontwikkelingen en uitdagingen in de strafrechtadvocatuur aan de hand van beeldende anekdotes uit de strafrechtpraktijk. Ook is er een tip: het advocatenkantoor Anker & Anker is altijd heel duidelijk geweest in welke zaken zij wel en niet aanneemt, doet geen acquisitie en ook verdedigt ze alleen verdachten en geen slachtoffers. Doorvertaald naar de Lighthouse Club: vernieuwing is een goede zaak, maar dingen die goed zijn, moet je in ere houden. Dat is ook precies de koers die wordt gekozen, benadrukt Toine van Casteren, voorzitter van het landelijk bestuur. De Lighthouse moet vernieuwen, maar blijft een vereniging waar maatschappelijke betrokkenheid bovenaan staat. 'Aliis cum humanitate' oftewel ‘samen in menselijkheid’, is nog altijd het motto van de vereniging. Er ligt een prachtige uitdaging voor de Lighthouse Club en haar leden om nog duidelijker invulling te geven aan de maatschappelijke rol van de bouw- en vastgoedsector. De Lighthouse Club zit vol passie om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, duurzaamheid te bevorderen en de kwaliteit van bouwproducten te verhogen door innovaties. Als we dat nog beter over de bühne brengen, kunnen we ook de jongere generatie binden en boeien.


Jaardag 2018 in het teken van vernieuwing

Terug naar overzicht