Koninklijke erepenning

Woonlastenneutraal verduurzamen landelijk op de kaart

 
Het innovatieve ‘Asser servicekostenmodel’ waarmee de flat Ellen energie- en woonlasten neutraal is gerenoveerd, is een voorbeeld voor VvE’s in heel Nederland. Niet voor niets is het de winnaar van de Lighthouse Award 2018, een beloning voor buitengewone bijdragen aan ontwikkeling van de bouw- en vastgoedsector. We spreken de winnaars over de prijs, de reacties en de landelijke uitrol van hun concept, ook met hulp van leden van de Lighthouse Club.

“Het Asser servicekostenmodel is eerste bewijs in Nederland dat vergaande energieambities woonlastenneutraal kunnen worden gerealiseerd. Dat is een opening voor opschaling. Overal in Nederland ontstaan initiatieven”, aldus Joost Schretlen partner van SEGON (Stimuleringsinitiatief Energiebesparing Gebouwde Omgeving Nederland). Carl Peter Goossen, ontwerpmanager/directeur van BouwNext, vult aan. “Dat gaat verder dan alleen VvE’s. Ook woningbouwverenigingen en ontwikkelaars hebben interesse, bijvoorbeeld om hun woningen betaalbaar van het gas af te krijgen.”

Leerproces voor alle partijen
SEGON is vanaf het begin bij dit project betrokken als adviseur van de gemeente Assen over de financiering van de energietransitie bij VvE’s. Schretlen: “Het financieringsvraagstuk bij VvE’s is duidelijk: het moet woonlastenneutraal, alleen dan zijn eigenaar-bewoners bereid tot energiebesparende maatregelen. Binnen de huidige systemethiek van leningen in Nederland is dat onmogelijk. Bij een looptijd van 15 jaar zijn de kosten voor rente en aflossing hoger dan de besparing op energie en onderhoud. Maar met een looptijd van 30 jaar en een lage rente red je het wel.”

De banken stonden volgens Schretlen echter niet bepaald te springen, vanwege de lange looptijd en omdat ze geen VvE-markt kennen: "Met zekerheden van de provincie Drenthe en de Drentse Energie Organisatie durfde Triodos Bank het aan. Dat was het begin van een enorm leerproces. In een intensief traject van ruim twee jaar zijn de bouwtechnische en financiële (on)mogelijkheden met alle partijen besproken.”

Maximale isolatie, minimale installatie
BouwNext verzorgde de engineering. “Door de installatiecomponent te minimaliseren wordt het concept een stuk goedkoper, ook qua afschrijving”, legt Goossen uit. “Isolatie is het toverwoord. We pakken de hele flat in, luchtdicht en zonder koudebruggen. Zo gaat er bijna geen warmte verloren en is verwarming vrijwel niet nodig. Een elektrisch spiraal in het ventilatiekanaal volstaat. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van zonnewarmte: 1 m2 glas verwarmt de hele woonkamer in de winter. In de zomer blijft een goed geïsoleerd huis koel. De warmtewisselaar koelt de binnenkomende lucht dan af.”

“Heel goed geïsoleerde woningen reageren dus compleet anders dan woningen met minder isolatie”, gaat Goossen verder. “Met PHPP (PassiefHuis Projecterings Pakket) rekenen we dat vooraf volledig door. Zo kunnen we de resultaten voorspellen en garanties geven die nodig zijn voor de financiering. Door met alle betrokkenen te kijken naar de kostencomponent, de energiebesparing en het onderhoud is een optimaal model ontstaan voor de hele levensloop.”

Minister tekent intentieverklaring
In samenwerking met het Nederlands Investerings Agentschap wordt woonlastenneutraal verduurzamen nu landelijk uitgerold. Schretlen: “De minister van Binnenlandse Zaken heeft de intentieverklaring getekend, die met verschillende gemeenten en provincies is opgesteld. We vragen het kabinet hierin aandacht te besteden aan gebouwgebonden financiering met langere looptijden. Daar is nu dus landelijk draagvlak voor!”

Brede interesse
Door de intentieverklaring en het winnen van de Lighthouse Award is er brede interesse voor het Asser servicekostenmodel. Goossen: “Niet alleen VvE’s, maar ook woningcorporaties en ontwikkelaars kloppen bij ons aan. Nieuwbouwwoningen kunnen eenvoudiger van het gas af als de energiekosten lager zijn. En huurders zijn goedkoper uit als de lage energiekosten bij de huur zijn inbegrepen. Bovendien profiteren ze van een heel comfortabel binnenklimaat. Eerder realiseerden we al een school waar de leerlingen het gebouw verwarmen en zorgappartementen waar de bewoners niet extra voor verwarming en warm water betalen.”

Landelijk draagvlak
“In Rijswijk loopt een experiment met 30 VvE’s om de schaalvoordelen en het investeringsniveau per appartement te onderzoeken”, vult Schretlen aan. “We zetten partijen binnen en buiten het team aan tot flexibiliteit en het toepassen van nieuwe technieken. Zo stellen we de randvoorwaarden op om op grote schaal woonlastenneutraal te bouwen. Daar zoeken we steun voor.”

Het prijzengeld van de Lighthouse Award wordt dan ook gebruikt voor bijeenkomsten met bedrijven. “Er is een grote bijeenkomst gepland met alle banken. We nemen hen mee in het proces en op een tour langs Ellen om te laten zien dat woonlasten neutraal verduurzamen echt mogelijk is. We willen dit, ook met hulp van de leden van de Lighthouse Club, landelijk op de kaart zetten.”

Wilt u in uw departement een kennissessie inplannen over woonlasten neutraal verduurzamen, neem dan contact op met Joost Schretlen (joost.schretlen@segon.nl) of Carl Peter Goossen (cpg@bouwnext.nl).


Terug naar overzicht