Koninklijke erepenning

Uitnodiging ledenvergadering 4 oktober

 
De algemene ledenvergadering gehouden te Leeuwarden op donderdag 19 april 2018 heeft op voorstel van het landelijk bestuur besloten tot wijziging van de statuten.

De algemene ledenvergadering gehouden te Leeuwarden op donderdag 19 april 2018 heeft op voorstel van het landelijk bestuur besloten tot wijziging van de statuten. Door een ingewikkelde en onpraktische regeling in de huidige statuten dient dit besluit nogmaals bekrachtigd te worden in een tweede ledenvergadering. Pas daarna kan de wijziging in ene notariële akte worden opgenomen.

Kort voor de ledenvergadering in Leeuwarden moest aan het bestuur blijken dat het verzenden van de uitnodigingen voor ledenvergaderingen per mailbericht op gespannen voet staat met hetgeen in de statuten daarover is bepaald.
In verband met één en ander is besloten ook de onpraktische regeling over statutenwijzigingen en het oproepen voor vergaderingen nog aan te passen en dus bij deze wijziging mee te nemen.

Het op 4 oktober aanstaande om 15.00 uur te Putten (Kasteel de Vanenburg, Vanenburgerallee 13) te houden voorzittersoverleg zal tevens gelden als algemene ledenvergadering. Het enige agendapunt op deze ledenvergadering is de wijziging van de statuten volgens het voorstel dat via onderstaande link op de site kan worden gevonden.

Volgens de statuten dienen nu nog alle leden voor een ledenvergadering te worden uitgenodigd. Nu het uitsluitend gaat om een wijziging van de statuten, waartoe bovendien grotendeels in Leeuwarden reeds is besloten, gaan wij er van uit dat de leden de verdere besluitvorming in goed vertrouwen willen overlaten aan de voorzitters of plaatsvervangers daarvan die deelnemen aan het voorzittersoverleg.

Leden die wensen deel te nemen aan de vergadering op 4 oktober a.s. zijn echter welkom indien zij zich uiterlijk 14 dagen voor deze vergadering daarvoor per mail of schriftelijk hebben aangemeld bij het landelijk secretariaat. Voorzitters of hun plaatsvervangers hoeven zich niet specifiek voor de ledenvergadering aan te melden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Evert Vos
secretaris landelijk bestuur

Tekstvoorstel wijziging statuten algemene vergadering donderdag 4 oktober 2018.U kunt de bijlage downloaden voor de statuten.

Bijlage

Terug naar overzicht