Koninklijke erepenning

Alma Kennis over de toekomstbestendigheid van de leefomgeving

Alma-Kennis-480.jpg
 
“We moeten ver vooruit denken om nu al goede maatregelen te nemen”

De Lighthouse Award staat dit jaar volledig in het teken van het klimaat en de toekomstbestendigheid van de leefomgeving. Een onderwerp waar Alma Kennis, bestuurslid van het Lighthouse Fonds en eigenaar van aksis landschapsarchitecten een duidelijke visie op heeft. “We moeten toe naar meer duurzame, groene buitenruimten, met aandacht voor de natuurlijke omgeving.”

Het vakgebied van aksis landschapsarchitecten is breed. “Ik noemt ons ook wel eens buitenhuisarchitect: we ontwerpen alles wat niet gebouwd is. Van groene, parkachtige buitenruimtes en begraafplaatsen tot woonomgevingen of stedenbouwkundige- en verkavelingsplannen. In al onze ontwerpen staat een betere, groenere en meer duurzame omgeving centraal.”

Verplicht één boom
“Als ik door een gemiddelde nieuwbouwwijk loop, maakt het gebrek aan groen me ongelukkig”, aldus Alma. “Wat mij betreft moet het wettelijk verplicht zijn om minimaal één boom in de tuin te planten en en hem niet meer dan 40% te verharden. Dat maakt al een enorm verschil.”
“Groen is niet alleen mooi, het is ook noodzakelijk voor het bodemleven, om wateroverlast te managen en bijvoorbeeld hittestress te voorkomen. In de versteende ruimten van de stad loopt de temperatuur in de zomer ongezond hoog op. Problematiek die door de klimaatverandering alleen maar toeneemt.”

Minder parkeren, meer natuurlijke ruimten
“Als we niet meer massaal met de auto de binnenstad in gaan, kunnen we veel parkeerplaatsen opheffen en vervangen door natuurlijke ruimten. Dat kan door goed openbaar vervoer, deelauto’s en Park & Rides aan de rand van de stad aan te bieden. De gemeente Utrecht maakt zo al pleinen in het centrum parkeerloos.”

Nergens meer simpel
Toch moeten we niet terug naar hoe het vroeger was. Alma: “Het landschap is een ruimtelijke weergave van een economische bezigheid. Dat maakt landschapsarchitectuur zo interessant. Het landschap moet passen bij wat we nu doen. In de ruimtelijke ordening zijn alle eenvoudige gebieden daarnaast al ingevuld. Wat overblijft zijn kleinere, vaak binnenstedelijke locaties, waarop alles moet gebeuren. Het is nergens meer simpel.”

Duurzaamheid, flexibiliteit en functies slim combineren
“Niemand kan in deze tijd meer als solist werken. Daarvoor is de problematiek veel te groot. Een interdisciplinaire benadering is dus absoluut nodig. Het is duidelijk dat de wereld er over tien jaar heel anders uit zal zien. We moeten ver vooruit denken om nu al goede maatregelen te nemen. Het draait om duurzaamheid, flexibiliteit, hergebruik, maar bijvoorbeeld ook om een slimme combinatie van functies.” In dat kader sluit Alma af met een tip voor alle inschrijvers van de Lighthouse Award. “Pin je niet vast op de minimale eisen nu, maar houd je blik op de toekomst.”

Schrijf je voor 10 februari hier in voor de Lighthouse Award 2019.

Alma Kennis over de toekomstbestendigheid van de leefomgeving

Terug naar overzicht