Koninklijke erepenning

Inschrijvingen Lighthouse Award: van theorie tot praktijk

LHC-theoriepraktijk.jpg
 
De inschrijvingen voor de Lighthouse Award 2019 zijn even afwisselend als innovatief. De duurzame oplossingen die de revue passeren hebben niet alleen een heel verschillende insteek, ze bevinden zich ook in heel verschillende fasen. Soms gaat het om een concept of vernieuwend gedachtegoed, terwijl in anderen gevallen een product of dienst al op de markt is.

Bij de laatste drie inschrijvingen voor de Lighthouse Award vinden we een reeds ontwikkelde oplossing voor aardbevingsbestendige nieuwbouwwoningen, een integrale visie op duurzaamheid die waardebehoud centraal stelt en een concept om golfenergie te oogsten. De inschrijvers zeggen er het volgende over:

Aardbevingsbestendig Fijn Wonen
Het is ingrijpend om je niet veilig te voelen in je huis of je vertrouwde plek noodgedwongen te moeten verlaten. Met die gedachte heeft Fijn Wonen een slimme, aardbevingbestendige nieuwbouwoplossing ontwikkeld. De fundering van de woningen heeft schokdempers die het grootste deel van eventuele bevingen opnemen. Daardoor is de woning niet alleen veilig, maar blijft hij ook onbeschadigd. De bewoner ervaart minder overlast en de woning behoudt haar waarde. De woningen worden samengesteld uit prefab bouwstenen. De bouwtijd is dus kort en de overlast beperkt. De woningen zijn niet alleen veilig, maar ook standaard all electric en energiezuinig. Dat is fijn wonen!

Form Follows Value in Time
Form Follows Value In Time is een integrale visie op duurzaamheid. Als het over duurzaamheid gaat, moeten we het in feite hebben over het creëren en behouden van waarde. Als dingen waardeloos zijn, staat het behoud ervan ter discussie. De waarde is de betekenis die men op een bepaald moment aan iets geeft. Maar betekenis is relatief, afhankelijk van een wisselend perspectief in een steeds veranderende wereld. Een ontwerp dat antwoord geeft op een actueel vraagstuk, maar ook rekening houdt met de veranderingen in de tijd is van blijvende waarde en dus per definitie duurzaam. De vorm volgt daarmee de waarde in de tijd. Deze benaderingswijze en de bijbehorende ontwerptool maken duurzaamheid integraal toegankelijk en al in het ontwerpproces bespreekbaar.

Ocean Wave Power Station
Het concept ‘Ocean Wave Power Station (OWPS)’ streeft naar een grootschalige oplossing om duurzame energie te winnen uit de deining van de oceaan, veroorzaakt door de min of meer continue lange golfbeweging. Het OWPS engineering team ontwerpt momenteel haar eerste prototype. Het winnen van golfenergie is moeilijk. Toch is het interessant, vanwege de zeer hoge energiedichtheid: Bovendien stopt deining niet als er geen wind staat. De Ocean Wave Power Station is een octrooivrije uitvinding van een groep visionaire maritieme ingenieurs die sterk gelooft dat golfenergie binnenkort een zeer waardevolle aanvulling is op de bestaande mix van hernieuwbare energiebronnen.

Inschrijvingen Lighthouse Award: van theorie tot praktijk

Terug naar overzicht