Koninklijke erepenning

“Een open sfeer zet dingen in beweging”

gerbenbakker.jpg
 
De Lighthouse Club als aanjager van maatschappelijke en technologische vernieuwing in de bouwsector. Dat is het doel van het vernieuwingstraject dat het landelijk bestuur heeft ingezet. Het binnenhalen van yough potentials is daar een belangrijk onderdeel van, vindt ook Gerben Bakker, voormalig voorzitter van het departement Noordzeekanaal. “De generatie die we willen bereiken, wordt geen lid van een club omdat het netwerk ze verder kan brengen. Nee, ze willen zélf geïnspireerd en gepikkeld worden.”

“De noodzaak van een netwerkclub is niet meer zo groot”, aldus Gerben. “Door internet is het veel makkelijker om mensen te bereiken. Je hoeft daarvoor niet per se lid te zijn van een club, zeker niet als dat enorm veel moeite kost. Mensen hebben meer behoefte aan een leuke avond op een mooie locatie. Vooral de jonge generatie wil geïnspireerd worden, door de spreker, door de omgeving.”

Kracht van lokale departementen
Gerben gelooft wat dat betreft erg in de kracht van de lokale departementen. “Verandering kun je niet van bovenaf opleggen. De vernieuwing moet in de departementen beginnen. Bovendien kom je als lokale club bij elkaar omdat je iets met elkaar wilt delen: inspiratie, kennis en gezelligheid. Zo’n open sfeer is belangrijk, dat zet dingen in beweging.”

Startups brengen nieuwe inspiratie
Die openheid heeft volgens Gerben gezorgd dat het departement Noordzeekanaal de laatste tijd flink is gegroeid. “We gaan naar steeds wisselende locaties of projecten en hanteren de regels niet zo streng. Dat maakt het toegankelijker, ook voor jongere mensen. Natuurlijk moeten nieuwe leden in ons profiel passen en de markt iets te bieden hebben. Maar we kijken daarbij niet naar het functieniveau. Als je dat doet sluit je een heel groot deel van de markt uit, met veel spannende ontwikkelingen. Juist startups brengen nieuwe inspiratie en nieuwe technieken in de club.”

Gratis trainee-plek
“We hebben de leden van ons departement daarom gevraagd of ze jonge mensen kennen met mooie nieuwe ideeën in de bouw of techniek. Eén van hen mag een jaar lang gratis lid zijn van onze club. Zo kan er elk jaar iemand instromen op een trainee-plek die wij betalen. De enige tegenprestatie is dat de startup zijn idee presenteert op één van onze bijeenkomsten. Dat geeft een leuke wisselwerking. De eerste ‘trainee' is na dit traject gebleven. Het grappige is dat hierdoor de dynamiek in de hele club verandert. Een gezellige, informele en energieke sfeer trekt automatisch meer jonge mensen aan.”

Meerwaarde belangrijker dan status
De ontwikkelingen in het departement Noordzeekanaal weerspiegelen volgens Gerben de de verandering in de hele bouwsector. “De samenwerking tussen architect, aannemer en opdrachtgever wordt langzamerhand steeds opener. De meerwaarde van iemand in het team wordt belangrijker dan zijn status. We zitten nu nog in een vacuüm tussen de traditionele, enigszins wantrouwende markt en een markt waarin de nieuwe generatie graag alles opengooit.”

Lighthouse Club kan openheid creëren
Gerben heeft in zijn werk veel contact met starters. “Mensen die net van school komen, staan nog heel open in de markt. Ze kijken niet vanuit de traditionele rolverdeling, maar naar hoe er gezamenlijk een mooi project wordt gerealiseerd. Die nieuwe open minded generatie komt vervolgens terecht in traditionele bedrijven, waar dit snel wordt afgeleerd. Hoe meer ze vanuit een bepaalde richting gaan denken, hoe meer de verschillende ‘kampen’ ontstaan waar we in de sector zo graag vanaf willen. Daar ligt een taak voor de Lighthouse Club. Openheid creëren en mensen op een inspirerende manier bij elkaar brengen. Niet met een officieel sausje, maar juist zo laagdrempelig mogelijk.”

Sinds 2017 is er voor high potentials een (eenmalige) een subsidie van € 250,- beschikbaar vanuit het landelijk bestuur. Dit bedrag wordt overgemaakt naar de persoon zelf en is onafhankelijk van de door het betreffende departement te bepalen contributie.

“Een open sfeer zet dingen in beweging”

Terug naar overzicht