Koninklijke erepenning
 

Stichting Lighthouse Fonds

Het Lighthousefonds

De Stichting Lighthouse Fonds financiert of ondersteunt incidentele evenementen, gebeurtenissen en bijzondere omstandigheden in relatie tot de bouwnijverheid. Het Fonds is geïnspireerd op de Engelse moederclub die ook een ‘Benevolent Fund’ heeft. De functie van dit fonds is het verlenen van hulp aan werknemers in de bouw, die in acute financiële problemen komen door ongeval of ernstige ziekte. Geïnspireerd op de oorspronkelijke doelstellingen heeft de stichting Lighthouse Fonds haar doelstellingen op eigentijdse wijze uitgewerkt:

Doelstellingen

  • Het geven van subsidies of andere bijdragen aan (groepen) van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten, die in de bouwnijverheid werkzaam zijn (geweest) en hun gezinsleden, dan wel ten behoeve van een ander sociaal of cultureel doel

  • Het toekennen van beurzen en stipendia voor studies op het gebied van de bouwnijverheid

  • Het toekennen van prijzen voor bijzondere prestaties ten behoeve van de bouwnijverheid

  • Het verlenen van ondersteuning voor onderzoeksprojecten en het geven van onderzoeksopdrachten op het gebied van de bouwnijverheid

  • Het beheren van gelden voor anderen, die werkzaam zijn op de hiervoor genoemde terreinen

  • Alsmede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn

  • Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Criteria
De projecten moeten herkenbaar zijn voor onze leden, een relatie hebben met de bouwsector en aansluiten bij de doelstelling van The Lighthouse Club. Een project moet ook eigenheid hebben en de bijdrage dient aangewend te worden voor een op zich staand project en niet op te gaan in een groter geheel. Tevens moet het vernieuwend zijn en bij voorkeur nieuwe ontwikkelingen of zienswijze in de bouwsector stimuleren, zoals o.a. innovatief, duurzaam, educatief en jongeren erbij te betrekken. Meer lezen over de projecten

Lees het beleidsplan 2015-2016


Lighthouse Award

Het Fonds organiseert ook de uitreiking van de Lighthouse Award, de prijs die een persoon, project of organisatie honoreert vanwege een bijzondere bijdrage aan de bouw. Meer over de de Award 2017


Image1 De Stichting Lighthouse Fonds heeft de ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling, als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Giften aan het fonds zijn aftrekbaar.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bedrijven waaraan bestuursleden middelijk dan wel onmiddellijk zijn verbonden, ontvangen een beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de Stichting. De vergoeding is naar prijs en kwaliteit marktconform. De Stichting heeft geen personeel in dienst.


De voorzitter en penningmeester van Stichting Lighthouse Fonds zijn:

Godard Kloos - voorzitter

Martien Veldhuijzen - penningmeester

Meer lezen over het bestuur.


Stichting Lighthouse Fonds

Postbus 505

7300 AM Apeldoorn

Fiscaal nummer: 816737940

info@lighthouseclub.nl

ing. rvgme Godard

Kloos

drs. en MRE Martien

Veldhuijzen