Koninklijke erepenning
 

Projecten Lighthouse Fonds

De molen in Made: Hoop doet Leven
Leden van de Lighthouse Club kunnen inbreng leveren en bij de uitvoering van projecten worden betrokken. Departementen kunnen ook individueel of gezamenlijk voorstellen indienen voor het ondersteunen van projecten. Het bestuur beheert de gelden en doet voorstellen aan de vereniging voor donaties. Het bestuur is ook belast met het bijeenbrengen van gelden voor het Fonds naast de jaarlijkse bijdrage van alle leden. Hiervoor worden sponsoracties georganiseerd.

De afgelopen jaren zijn de volgende projecten uitgevoerd:
• Plannen voor voormalig Shell-complex
• Bijdrage aan studiemateriaal voor de MTS Curaçao, in de vorm van computerapparatuur met software en bijbehorende opleiding voor computertekenen
• Ondersteuning Nieuwstadproject Zutphen
Verplaatsing van een oude molen in Made, een actueel project van het fonds waarbij jongeren zijn betrokken.
• Het Lego project dat middelbare scholieren wil interesseren voor een baan in de bouw. www.buildschool.nl https://vimeo.com/332651717

Lustrumprojecten
Om het 50-jarig bestaan van de Lighthouse Club Nederland in 2011 te onderstrepen, zijn twee lustrumprojecten uitgevoerd. Een deel van de beschikbare middelen is besteed aan twee grote educatieve projecten van de Hogeschool Utrecht, voor het onderzoeken en uitwerken van de monumentale binnenstad en leegstaande kantoorpanden. Deze projecten leveren een bijdrage aan de activiteiten van onze leden. Bovendien wordt kennis uitgewisseld door deelname aan en interactie met de hogeschool. En dat leidt mogelijk tot een hogere kwaliteit van het uiteindelijke resultaat.

Kennisplatform
Het platform is een initiatief van de Stichting Lighthouse Fonds met als doel kennisuitwisseling van niet actieve leden en ondernemers, die lid zijn van The Lighthouse Club, ten dienste van jongere Lighthouse leden die deze kennis graag tot zich nemen. Inmiddels heeft een aantal leden met de nodige ervaring zich aangemeld om jongeren van dienst te zijn.

De Lighthouse Award is ook een initiatief van het Lighthouse Fonds.