Koninklijke erepenning
 

Lighthouse Club (LHC)

Dit zijn wij

De Lighthouse CLub Nederland (LHC) is een landelijke vereniging van mensen met een leidinggevende functie in de bouwsector, of er direct of indirect bij betrokken. De LHC biedt onderdak aan alle disciplines die de bouwnijverheid kenmerkt. Het ledenbestand weerspiegelt de volledige breedte van de bouwketen. Wie lid is maakt snel en makkelijk nieuwe contacten in persoonlijke netwerken en verbreedt en verdiept zijn kennis. Ons motto is: 'aliis cum humanitate': samen in menselijkheid. Op 29 augustus 2011 is ons de Koninklijke Erepenning toegekend door Hare Majesteit de Koningin vanwege 50 jaar grote inzet voor kennisdeling en dialoog in de bouw.


Organisatie

De LHC Nederland is ingedeeld naar regio's, de zogenoemde departementen. De departementen zijn zelfstandige verenigingen die tezamen de landelijke vereniging vormen. Deze vereniging wordt geleid door een bestuur, daarbij bijgestaan door een secretariaat. Het landelijk bestuur bestaat uit zes personen die het beleidsvormende en coördinerende werk voor de vereniging verzorgen en desgevraagd de departementen ondersteunen. Op dit moment telt de vereniging 36 departementen, waaronder de departementen Curaçao en Aruba.


Departement is ruggegraat
De maandelijkse bijeenkomsten van de departementen vormen de ruggengraat van de verenigingsactiviteiten. Elk departement kent een vaste dag en een vast tijdstip voor deze bijeenkomsten. Vaak worden daarbij sprekers uitgenodigd om bepaalde ontwikkelingen in de bouw te belichten, waarbij ruimte is voor discussie en uitwisseling van standpunten en ervaringen. In de meeste gevallen worden deze bijeenkomsten afgesloten met een gezamenlijk diner.
Ook de interdepartementale activiteiten dragen door uitwisseling van ideeën en ervaringen bij tot verbetering van het onderlinge begrip binnen de vereniging. Op landelijk niveau vinden er eveneens regelmatig activiteiten en bijeenkomsten plaats. Bijvoorbeeld het jaarlijkse landelijke congres met jaarvergadering.


Hoe het begon

De Lighthouse Club onderhoudt contacten met de Engelse (moeder)organisatie en met zusterorganisaties in andere landen. Lees hoe het begon in Engeland en Nederland en hoe we aan onze naam komen.

historie LHC -hoe het begon.pdf
application/pdf - 35.0kB


Interesse in lidmaatschap?