Koninklijke erepenning
 

Lid worden van de Lighthouse Club

Dit zijn wij

Platform voor de bouw


Doel van de LHC is de belangen van de bouwnijverheid in de meest ruime zin te dienen, zonder te zijn gebonden aan enige politieke organisatie, belangen-gemeenschap of levensbeschouwing. De LHC wil een platform zijn voor wie een constructieve bijdrage kan leveren aan de meningvorming over onderwerpen die betrekking hebben op de sector.

Voordelen lidmaatschap

  • Snel en gemakkelijk contacten leggen en onderhouden in persoonlijke netwerken
  • Kennis nemem en uitwisselen ten aanzien van actuele onderwerpen
  • Gezellig en inspirerend samenzijn tijdens maandelijke bijeenkomsten
  • Inzicht en begrip voor elkaars werk ontwikkelen door voordrachten en discussies
  • Gebruik maken van een netwerk van ca. 1.300 personen in de sector

Lid worden
Het lidmaatschap van de LHC Nederland wordt verkregen op uitnodiging van één van de departementen of op voordracht van één of meerdere leden. Dat vindt plaats volgens een bestaande ballotageprocedure. U kunt zelf ook mailen naar het secretariaat. Uw verzoek wordt dan doorgestuurd naar het departement in uw regio.